เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบในไก่ช่วงอากาศหนาวเย็น

19 มกราคม 2559
3,996
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ควรเฝ้าระวังโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบซึ่งมักจะแพร่ระบาดในช่วงนี้ หากเกิดอาการเจ็บป่วยอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องราคาและปริมาณการจำหน่ายได้
คุณรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 แนะนำให้เกษตกรผู้เลี้ยงไก่ควรทำการหยอดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบในไก่ ที่มักพบการระบาดในช่วงฤดูหนาวและหมั่นสังเกตุพฤติกรรมของไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือแสดงอาการของโรคต่าง ๆ หรือไม่ หากพบว่าไก่มีอาการของโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบเกษตรกรควรแยกไก่ที่มีอาการไว้ต่างหากในที่เลี้ยงเฉพาะหรือพื้นที่กักกันโรค โดยคุณรัตนา ยังได้แนะนำวิธีสังเกตุลักษณะอาการของโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบ ได้ดังนี้
1.โรคนิวคลาสเซิล เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเกิดจากเชื้อไวรัส มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยการหายใจ หรือการกินน้ำและอาหารที่มีเชื้อจากอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของไก่ที่ป่วยเข้าไป ไก่จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทเช่น มีน้ำมูกไหลหายใจลำบาก หัวสั่น กระตุก ขาและปีกเป็นอัมพาต คอบิด เดินเป็นวงกลม เอาหัวซุกใต้ปีกและแม่ไก่จะให้ไข่น้อยลงและมักจะตากใน 3-4 วัน หลังแสดงอาการ

2. โรคหลอดลมอักเสบ เป็นโรคมางเดินหายใจที่แพร่หลายที่สุด เกิดจากเชื้อไวรัส ไก่ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการอ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจ หายใจลำบากและมีเสียงดังในลำคอเวลาหายใจ ไอ ตาแฉะ มีน้ำมูกไหล เซื่องซึมและเบื่ออาหาร แม่ไก่จะให้ไข่น้อยลงอย่างผิดปกติ

หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.038-027901 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัตนา นึกเร็ว สัมภาษณ์เมื่อ 18 มกราคม 2559.