เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ชัยนาทมอบแพะให้เกษตรกรเลี้ยงขยายพันธุ์รองรับการขยายตัวตลาด AEC

08 มกราคม 2559
1,704
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000002090