เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวบ้านกันตรงร้องปศุสัตว์ช่วย หลังโรคมือ เท้า ปากระบาดในวัวควาย

08 มกราคม 2559
1,054
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000002211