เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2559

07 มกราคม 2559
2,600
"ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 และขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2559". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th/?p=17065