เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาอาหารทะเลพุ่งหลังปีใหม่

07 มกราคม 2559
3,693
เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 4 ม.ค. ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบเรือประมงได้ทยอยนำเรือเข้าเทียบท่าเรืออำเภอเกาะสมุย เพื่อนำปลาขึ้นขายให้แก่แพปลาโดยปลาส่วนใหญ่ยังคงเป็นปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู ปลาจะละเม็ด ปลาสำลี กุ้ง ปลาหมึก และสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้เรือจำนวนมากไม่ได้ออกทำการประมง จึงมีความต้องการของตลาด ผู้บริโภคปลาทะเลมีความต้องการปลาทะเล และสัตว์ทะเลชนิดอื่นจำนวนมาก ทำให้แพปลาที่ทำหน้าที่ตัวกลางในการส่งปลาให้แก่ห้องเย็นต่าง ๆ ในตลาดทะเลสดจังหวัด อื่น ๆ ต้องเร่งรวบรวมปลาทะเลทุกชนิดส่งให้กับห้องเย็นเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งความต้องการบริโภคปลาทะเลของตลาดมีมาก ทำให้ราคาปลาทะเล และสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ มีราคาที่สูง เจ้าของเรือประมงต่างยิ้มออกกับตัวเงินที่ได้จากการออกจับปลาในแต่ละครั้ง
นายวิรัช แสงสด กรรมการสมาคมประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า จากราคาปลาทะเลและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ มีราคาที่สูงนั้น ปัจจัยหนึ่งเกิดจากปริมาณเรือที่ออกจับสัตว์ทะเลมีปริมาณที่น้อย หลังจากวันหยุดช่วงปีใหม่ เรือประมงได้หยุดให้คนงานได้พักผ่อน แต่ความต้องการบริโภคปลาทะเล และสัตว์ทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีสูงมาก เนื่อง จากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้เจ้าของเรือประมงต่างได้กำไรจากการจำหน่ายปลาให้กับแพปลา ซึ่งคาดว่าราคาของสัตว์ทะเลที่สูงนี้ จะทำให้ชาวประมงขายปลาได้ราคาดีจนกว่าจะถึงช่วงฤดูปิดอ่าวของ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ปลาทูและสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ ได้วางไข่และฟักตัวอ่อน นอกจากราคาปลาที่ดีแล้วยังทำให้ธุรกิจน้ำแข็งสำหรับแช่ปลาที่จับได้ของเรือประมงขายดีตามไปด้วย.

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2559 (กรอบบ่าย)--
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคาอาหารทะเลพุ่งหลังปีใหม่". (07-01-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 07-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=B07E71BBAA642D3E77097B9D57580350&pg=service