เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเร่งใช้ระหัดวิดน้ำออกจากนาข้าว

09 มิถุนายน 2562
2,680

ชาวนาในตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ต้องใช้ระหัดวิดน้ำออกจากนาข้าวทั้งที่เพิ่งเริ่มหว่าน เนื่องจากฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืน ส่งผลให้น้ำท่วมขังในนาข้าวที่เริ่มเพาะปลูก ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มจมน้ำและจะทำให้ข้าวเน่าเสียหายได้ จากการลงพื้นที่สอบถามนายสนั่น ชิดนอก เกษตรกรชาวนาบ้านโนนสุวรรณ เปิดเผยว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ในพื้นที่มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากติดต่อกัน ทำให้นาข้าวที่เพิ่งเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวมีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้าวเน่าได้ จึงต้องนำระหัดมาวิดน้ำออก ส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้เครื่องสูบน้ำเพราะต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนา ซึ่งปีการเพาะปลูกที่ผ่านมา ก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ทุนทรัพย์ทำนาในปีนี้มีค่อนข้างจำกัด รวมถึง อายุที่มากขึ้นจะแบกเครื่องสูบน้ำที่มีน้ำหนักมากก็เป็นเรื่องลำบาก จึงหันมาใช้วิธีระหัดวิดน้ำแบบการทำนาพื้นบ้านสมัยก่อนแทน ซึ่งก็ให้ผลค่อนข้างดีเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :