เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดเป็ดเนื้อเมืองดอกบัวสดใส แนวโน้วราคาพุ่ง เตรียมขยายเครือข่ายผู้เลี้ยง ต้อนรับ AEC

30 ธันวาคม 2558
39,215
ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคเป็ดเนื้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงส่งผลให้ราคาเป็ดเนื้อในจังหวัดอุบลราชธานีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง และยาวไปถึงช่วงตรุษจีนปี 2559 ในขณะที่ตลาดเป็ดเนื้อประเทศเพื่อนบ้านยังคงสดใส ตลาดยังมีความต้องการสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อจึงต้องเร่งขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงเพิ่ม เพื่อรองรับตลาดกลุ่มประเทศ AEC
นางทองคำ ใจเอื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจยั่งยืน ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ว่าทางกลุ่มฯได้เลี้ยงเป็ดขุนเนื้อมานานกว่า 10 ปี โดยเลี้ยงเป็ดเนื้อพันธุ์บาบารี่และพันธุ์กบินทร์บุรี อีกทั้งยังเป็นจุดรับซื้อเป็ดเนื้อ ป้อนเข้าสู่ตลาดในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มฯได้ทดลองไปเปิดตลาดเป็ดเนื้องที่แขวงจำปาสัก สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ปรากฏว่ามีพ่อค้าสนใจและสั่งซื้อเป็ดเนื้อเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยครั้งละประมาณ 500-600 ตัว ราคารับซื้อก็สูงกว่าในประเทศไทยเกือบเท่าตัว ทำให้เป็ดที่เลี้ยงโตไม่ทัน และเป็ดที่เกษตรกรนำมาขายก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคารับซื้อเป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิม ราคา กก.ละ 60-65 บาท ปรับขึ้นเป็น กก.ละ 68-70 บาท ซึ่งทางกลุ่มฯได้มีการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งตนคาดว่าเมื่อเปิดตลาด AECแล้ว จะสามารถส่งเป็ดออกไปจำหน่ายยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ด้านนายสุเทพ ศิริมูล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ดไม่มากนัก เฉลี่ย 20-30 ตัว ต่อครัวเรือน ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก็จะจับขายตามขนาดที่ตลาดต้องการ เฉลี่ย 2.5-3 กก./ตัว ปัจจุบันจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์มในราคา กก.ละ 70บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท จากเดิมจะขาย กก.ละ 65 บาท เนื่องจากเป็ดเนื้อหาซื้อได้ยากขึ้น โดยเป็ดที่พ่อค้ามารับซื้อจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใช้เป็ดเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ร้านลาบเป็ด ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด เป็นต้น โดยขายในราคาเฉลี่ย กก.ละ 80-90 บาท และบางส่วนก็รวบรวมขายส่งให้กับพ่อค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้บริโภคที่นิยมซื้อเป็ดเนื้อชำแระจากตลาดสด เพื่อนำไปประกอบอาหารเองหาซื้อได้ยากขึ้น เนื่องจากพ่อค้าไม่นิยมนำเนื้อเป็ดชำแระออกมาวางจำหน่าย หรือถ้ามีก็ขายในราคาที่สูงขึ้นถึง 300-400 บาท/ตัว (ตัวละ 2-3 กก.) จากเดิมที่เคยซื้อกันเพียงตัวละ 200-250 บาท เท่านั้น
นายสุเทพ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ช่วงนี้ตลาดเป็ดเนื้อสดใสมาก เนื่องจากมีผู้นิยมผู้บริโภคเป็ดเนื้อเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ยิ่งจะทำให้ตลาดเป็ดเนื้อขยายออกไปมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อก็จะขายได้ราคาสูงขึ้น ถือเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ที่สามารถเพิ่มปริมาณการเลี้ยงได้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะในช่วงเทศปีใหม่ 2559 และยาวไปจนถึงช่วงตรุษจีน ปี 2559 และมีแนวโน้มสูงขึ้นได้อีก

รายงานโดย : นายอภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองคำ ใจเอื้อ, สัมภาษณ์. 25 ธันวาคม 2558.