เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เชียงรายแนะดูแลสัตว์เลี้ยงช่วงหน้าหนาว

04 มกราคม 2559
4,484
ในช่วงอากาศหนาว การดูแลสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอย่างมาก เพราะโรคที่เกิดขึ้นมักจะแพร่เชื้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกควรหมั่นดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงรักษาความสะอาดโรงเรือนของสัตว์ อย่าสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า สำหรับในช่วงเดือน ธ.ค. - ก.พ. เป็นช่วงอากาศหนาว ซึ่งบ้างพื้นที่มี อากาศหนาวแล้วยังมีฝนตกด้วย รวมถึงช่วงกลางวันก็มีแดดจัด ทำให้มีอากาศร้อน ซึ่งถือว่าอากาศในแต่ละวันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศ ทำให้สัตว์เลี้ยงไม่สบาย เป็นโรคต่างๆได้ โดยเฉพาะสัตว์ปี อย่างเช่น ไก่ เป็ด หรือนกต่างๆ อาจจะมีอาการหายใจไม่ออก ท้องเสีย ไม่กินอาหาร ควรสังเกตุอาการสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนโรคใน โค กระบือ นั้นให้ระวัง โรคคอบวมและโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคที่รุนแรงมาก สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดัง หน้าบวม อาจตายได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้และสุกร ก็จะเหมือนโค กระบือ ก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยเช่นเดียวกัน สุกรจะมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวหนังเป็นปื้นแดง ถ้าสุกรเป็นโรคควรแยกเลี้ยง ไม่ควรเลี้ยงรวมกับตัวอื่น เพราะอาจจะติดกันได้
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ถ้าพบอาการเหล่านี้ หรือสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติ ให้เกษตรกรแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากฝูง คอยสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด แล้วให้เกษตรกรติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้ทันที สำนักงานปศุสัตว์ โทร.053-711604
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พืชผล น้อยนาฝาย. นายสัตวแพทย์ชำนาญการ. สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2558.