เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวประมงนครศรีธรรมราชยื่นขอคืนสิทธิ์เรือประมง ตามประกาศ ศปมผ.

29 ธันวาคม 2558
3,390
ชาวประมงนครศรีธรรมราชทะยอยยื่นเอกสารขอคืนสิทธิ์เรือประมงตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. ประกาศให้ชาวประมงมายื่นขอคืนสิทธิ์แก่เรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย จำนวน 8,024 ลำ ตามคำสั่ง คสช. ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
นาวาโทสาธิต ชินวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีประกาศให้ชาวประมงมายื่นขอคืนสิทธิ์ ชาวประมงนครศรีธรรมราชก็เริ่มทยอยมายื่นเอกสารคืนสิทธิ์กัน บางรายก็จะยกเลิกประเภทเรือ เปลี่ยนจากเรือประมงไปใช้ในกิจการอย่างอื่นแทน ยกตัวอย่างเช่น เรือท่องเที่ยว แต่เรือทุกประเภทก็จะต้องมีการจดทะเบียนให้เรียบร้อย หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งชาวประมงนครศรีธรรมราชก็ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกันเป็นอย่างดี
ด้าน นายสมเจน รัขประเสริฐ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทางชาวเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มายื่นคืนสิทธิ์แล้วจำนวน 30 ลำ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาว และยกเลิกประเภทเรือเพื่อไปใช้ในกิจการอย่างอื่นแทน จำนวน 300 ลำ ทางด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จะต้องรวบรวมข้อมูลถึงกรมเจ้าท่าให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งชาวประมงจะต้องยื่นขอคืนสิทธิ์แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
นายเจริญ โต๊ะอิแต ชาวประมง อ่าวท่าศาลา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ทราบข่าวประกาศให้ชาวประมงยื่นเอกสารขอคืนสิทธิ์แล้ว ทางอ่าวท่าศาลาเป็นเรือประมงขนาดเล็กและมีการจดทะเบียนเรียบร้อย อาจจะมีปัญหาในการจดทะเบียนเรือในบางครั้ง เพราะชาวประมงบางรายต้องติดภาระไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนได้ อยากให้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช มีบริการเคลื่อนที่สำหรับไว้บริการชาวประมง

เรียบเรียงโดย
: อิษฎา วรรณจรุง. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ โต๊ะอิแต. สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2558.