เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ รณงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

28 ธันวาคม 2558
1,730
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (คอบวม) และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน ระหว่างเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559 ซึ่งเน้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และจัดทำข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ คอกกักสัตว์ รถบรรทุกสัตว์ และสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมนม
พร้อมเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคสัตว์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือเกษตรกรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ

"หากพบสัตว์เลี้ยงแสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์ 08-5660-9906 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที" นายสัตวแพทย์อยุทธ์กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ รณงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย". (24-12-2558). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 28-12-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1450938161 target="_blank" style="color:#0000ff">
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1450938161