เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ เปิด 3 อควาเรียม เข้าชมฟรี

28 ธันวาคม 2558
2,302
นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ร่วมจัดกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุขกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ซึ่งในส่วนของกิจกรรม ประกอบด้วย 1.การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 92,552,500 ล้านตัว ใน 617 แหล่งน้ำสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยจะมีด้วยกัน 18 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลานิล ปลาสร้อย ปลากาดำ ปลาบ้า ปลาจาด ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาหมอ หอย ปู หมึก โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมการปล่อยปลา ภายใต้โครงการ ?เพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559? ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 2. การเปิดอควาเรียม 3 แห่ง ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ ภายในกรมประมง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทนบุรี ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ? 10 มกราคม 2559
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ เปิด 3 อควาเรียม เข้าชมฟรี". (23-12-2558). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 28-12-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1450864072