เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตรียมอาหารสัตว์รับภัยแล้ง

28 ธันวาคม 2558
2,598
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เตรียมรับมือกับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโค-กระบือ โรคสเตรปโตคอกคัสซูอิส โรคท้องร่วง และโรคปากและเท้าเปื่อยในหมู
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อาหารสำหรับสัตว์มีจำนวนน้อยลง และส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าแห้ง ทำให้สัตว์ได้รับแร่ธาตุอาหารน้อยลงไปด้วย

ประกอบกับอากาศที่ร้อน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขาดน้ำ ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด ระดับภูมิคุ้มกันต่ำลง ทำให้เกิดโรคระบาดได้ ง่ายขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เตรียมรับมือกับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโค-กระบือ โรคสเตรปโตคอกคัสซูอิส โรคท้องร่วง และโรคปากและเท้าเปื่อยในหมู โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว ส่วนสัตว์ปีก ให้ผู้เลี้ยงระมัดระวังเรื่องโรคในสัตว์ปีก ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติให้รีบแยกสัตว์ป่วยและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันที เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ขณะเดียวกันทางกรมปศุสัตว์จะมีการออกหน่วยรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข แมว และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค-กระบือในพื้นที่ด้วย

ที่สำคัญเกษตรกรควรจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วน รวมทั้งถ่ายพยาธิให้สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้จะพบแมลงจำนวนมาก โดยเฉพาะแมลงดูดเลือด เช่น เหลือบ และแมลงวันคอก ซึ่งเป็นพาหะของโรคพยาธิในเลือดโค-กระบือ ต้องใช้ยาที่จำเพาะในการรักษา
ซึ่งเกษตรกรอาจป้องกันได้โดยการทำมุ้งบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ กำจัดมูลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โคที่ซื้อจากตลาดนัดโค-กระบือ ควรกักไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดูอาการว่าเป็นโรคหรือไม่ก่อนปล่อยเข้าฝูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด สำหรับฟาร์มหรือโรงเลี้ยงสัตว์ควรปรับให้มีอากาศถ่ายเท และอยู่ในที่ร่ม ส่วนการดูแล ไก่ เป็ด และหมู ควรเพิ่มวิตามินละลายน้ำ เพื่อให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

ด้านเสบียงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมแผนไว้สำหรับให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย มีทั้งหมดประมาณ 4.6 ล้านกิโลกรัม แบ่งเป็น หญ้าแห้ง 3.8 ล้านกิโลกรัม และหญ้าสด 746,750 กิโลกรัม ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557?25 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 8,438 ราย โดยแจกเสบียงสัตว์จำนวน 2,334,510 กิโลกรัม นอก จากนี้ยังแจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 5,622 ราย โดยแจกเสบียงสัตว์จำนวน 1,019,848 กิโลกรัม ด้วย "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์พร้อมเตรียมเสบียงสัตว์กว่า 10 ล้านกิโลกรัม ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกษตรกรมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ สัตว์ หรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อรับคำปรึกษาและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน" นายธีรภัทร กล่าว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตรียมอาหารสัตว์รับภัยแล้ง". (24-12-2558). เดลินิวส์.: (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ.: (28-12-2558). เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/368845