เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกกุ้งงานโหดเพื่อนบ้านชิงตลาด

24 ธันวาคม 2558
2,407
ปีหน้าส่งออกกุ้งไทยแข่งเหนื่อย เจอข่าวแรงงานทาสและต้องสู้กับเพื่อนบ้านแห่ผลิตป้อนตลาดโลก
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เผยว่า การส่งออกกุ้งไทยในปี 2559 ผู้ส่งออกไทยจะต้องทำงานหนักและเหนื่อยมากขึ้น เพราะเมื่อผลผลิตกุ้งของไทยเริ่มฟื้นขึ้นมาหลังมีปัญหาโรคระบาดตายด่วนในกุ้งมาได้ ก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาการใช้แรงงานประมงผิดกฏหมายอีก ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างเริ่มเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อส่งออกมากขึ้น

ทั้งนี้ ปีหน้าไทยคงไม่ใช่ผู้ส่งออกกุ้งสูงสุดในอาเซียนอีกแล้ว เพราะเวียดนามเริ่มไล่ตามมา และเริ่มมีการนำเข้ากุ้งจากไทยเพื่อส่งออกต่อไปยังตลาดโลก ดังนั้นไทยคงจะเป็นที่หนึ่งแค่เรื่องความปลอดภัยอาหารเท่านั้น โดยผลผลิตกุ้งเลี้ยงของไทยในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 260,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13%

สำหรับตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์กุ้งไทย คือ สหรัฐ ส่งออก 43% ปีนี้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.96% รองลงมา ญี่ปุ่น 24.23% และมูลค่าการส่งออกลดลง 8.58% สหภาพยุโรป 5.79% ปีนี้มีมูลค่าส่งออกลดลง 54.69% และแคนาดา 5.36%
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกกุ้งงานโหดเพื่อนบ้านชิงตลาด". (22-12-2558). กรมประมง.: สืบค้นเมื่อ 24-12-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=8CDC2C82F064A2C577F689F96070B222&pg=service