เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงโคราช พลิกโฉมเกษตรกรไทย ประมงแปลงใหญ่ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

24 ธันวาคม 2558
10,567
ว่าที่ ร.ท. สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้นำแนวคิด "พลิกโฉมเกษตรกรไทย ประมงแปลงใหญ่" ซึ่งเป็นนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาช่วยในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา โดยแนะให้กลุ่มเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเพื่อสร้างรายได้ พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการของปลานิลนั้นยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ
แนวคิดดังกล่าว ได้นำร่องที่บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งหมู่บ้านประมง โดยมีกำนันทองอยู่ ไหวพริบ เป็นผู้นำในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน ได้เปิดเผยว่า การเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินนั้น เริ่มจากทำการขุดบ่อขนาด 2 ไร่ ลึก 2-3 เมตร เลี้ยงในกระชังขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว15 เมตร และสูง 1.5-2.0 เมตร จำนวน 4 กระชังต่อบ่อ โดยจะปล่อยปลา ที่มีขนาดตัวละ 1 ขีด จำนวนกระชังละ 1,000 ตัว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 3 เดือน โดยการให้อาหารเม็ดประมาณ 45-50 กระสอบ เท่านี้ก็จะได้ปลานิลเตรียมส่งขายตามตลาด ส่วนราคาปลามีการปรับขึ้น-ลงตามตลาด
นอกจากนี้ปลานิลบ้านวังม่วงยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก เนื่องจากปลาที่นี้มีเนื้อแน่น เนื้อเยอะ แถมมีรสชาติหวาน ที่สำคัญไม่มีกลิ่นโคลนติดตัวปลา จึงทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของกลุ่มผู้บริโภค จนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายต่างมารอรับซื้อถึงหน้าบ่อเพื่อนำไปขายต่อ ถือได้ว่าการเลี้ยงปลานิลของชุมชนบ้านวังม่วงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก
ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและหันมาทำอาชีพประมง อีกทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านยังหันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น และบางส่วนยังมีการนำที่นาที่รกร้างมาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์โดยการขุดเป็นบ่อเพื่อเลี้ยงปลานิล ส่วนขี้ปลานั้นชาวบ้านก็ไม่ได้นำไปทิ้งแต่อย่างใด หลังจากจับปลาและทำการสูบน้ำเพื่อทำการตากบ่อแล้ว ก็นำเอาขี้ปลากลับมาใส่เป็นปุ๋ยบำรุงนาข้าวแทนปุ๋ยเคมี เรียกได้ว่าเป็นการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แต่ละครัวเรือนได้ดีเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา โทร.044 244 373

เรียบเรียงโดย : ประวิทย์ ชลกลาง. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กำพล วงศ์สงวน. สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2558.