เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 4

21 ธันวาคม 2558
3,185
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 4 วันที่ 14-16 มกราคม 58
ติต่อสอบถามได้ที่
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
โทรศัพท์ 034-997100, 081-9428013
http://www.kpsbeef.org
e-mail : kpsbeef@hotmail.com
Line ID : 0819428013

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 4". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.kpsbeef.org/