เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คสช.ส่ง กกล.รส.ตรวจเข้มโรงงานประมง หลังทำผิด ก.ม.แรงงาน

21 ธันวาคม 2558
2,070
"วินธัย" เผย คสช.สั่ง กกล.รส.-ตำรวจ เข้มตรวจจับกุมโรงงานสินค้าประมง-อาหารทะเล ที่ผิด ก.ม.แรงงาน ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 17 ธ.ค.หลังมีบาง โรงงานยังทำผิด พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน...
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2558 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวว่า กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ได้เริ่มเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายผู้ประกอบการสินค้าประมง ที่อาจกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีผู้ประกอบการบางรายเริ่มจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 9 พ.ย.58 หรือเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่โดยทาง DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ได้เข้าตรวจ โรงงานแกะกุ้ง ที่ มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบมีผู้การกระทำความผิดจำนวน 4 คน หลบหนีได้ 1 คน ฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นให้พักอาศัยแก่บุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามความผิดของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน หลังจากนี้ คสช.โดย กกล.รส.จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรามากยิ่งขึ้น หลังจากพบพฤติกรรมของผู้ประกอบการบางรายเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่เชื่อฟัง และไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเหมือนช่วงที่ผ่านมา

"คสช.จำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการที่อาจเหลืออยู่ส่วนน้อยมาก ที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ ไปมีผลต่อภาพลักษณ์การแก้ปัญหาในภาพรวม เพราะข้อมูลล่าสุดต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับอดีต ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา" พ.อ.วินธัย กล่าว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คสช.ส่ง กกล.รส.ตรวจเข้มโรงงานประมง หลังทำผิด ก.ม.แรงงาน". (18-12-2558). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 21-11-2558, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/550813