เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ฯ แนะนำ ฤดูหนาวสัตว์ก็มีโอกาสผสมติดยากหากไม่เฝ้าระวังโรคติดต่อ

21 ธันวาคม 2558
1,527
ช่วงฤดูหนาวหรือช่วงปลายๆปี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีพ่อแม่พันธุ์ หรือต้องผสมพันธุ์สัตว์ภายในฟาร์มมีโอกาสผสมติดได้ง่ายกว่าช่วงฤดูกาลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์สัตว์แบบผสมจริงโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ หรือใช้วิธีการผสมเทียม โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงในฟาร์มระบบเปิด เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นสบาย ทำให้สัตว์ไม่เกิดภาวะเครียดจากสภาพอากาศ เป็นสัดได้อย่างสมบูรณ์ ผสมติดได้ง่าย แต่ก็มีโอกาสที่เกษตรกรจะประสบปัญหากับการผสมติดยากได้เช่นกัน หากไม่มีการจัดการในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพลาดโอกาสที่จะขยายพันธุ์สัตว์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เกษตรกรสูญเสียโอกาสในการสร้างกำไร และยังเป็นการเสียเวลาและสูญเสียต้นทุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร สอบถามคุณสังวาล ปานบำรุง เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแม่พันธุ์ ในพื้นที่ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ถึงสถานการณ์โรคติดต่อที่มักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยคุณสังวาลได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวการจัดการเรื่องการผสมพันธุ์และการเฝ้าระวังจะไม่ยุ่งยากเหมือนช่วงฤดูกาลอื่นๆ แพะจะไม่ค่อยมีความเครียด เรื่องโรคติดต่อก็ไม่ค่อยไดรับผลกระทบมากนัก จากการสังเกตแพะจะเป็นสัดและผสมพันธุ์ตามธรรมชาติได้ดี โดยจะเน้นการจัดการและดูแลในส่วนของแม่แพะในช่วงใกล้คลอดมากกว่า เพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรง และให้แม่แพะฟื้นตัวและแข็งแรงได้เร็วขึ้น
โดยในกรณีดังกล่าว นายสุนทร รอดด้วง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แนะนำเกษตรกรว่า ในช่วงต้นฤดูหนาว หรือในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว สัตว์จะไม่มีความเครียด กินอาหาร และเป็นสัดพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ดี โดยเฉพาะสัตว์กีบคู่อย่างแพะ โคเนื้อ โคนม หรือแม้กระทั่งฟาร์มสุกร แต่เกษตรกรก็ไม่ควรประมาท โดยควรเฝ้าระวังและมีการดูแลจัดการฟาร์มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของโรงเรือน การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า-ออก ระหว่างฟาร์ม ควรมีการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุม รวมไปถึงน้ำและอาหารที่ให้สัตว์กินก็ควรมีการดูแลและจัดการให้เหมาะสมเหมือนกับช่วงฤดูกาลอื่นๆ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะได้ไม่เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตไปโดยใช่เหตุ
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร รอดด้วง. สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2558.