เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปูม้าขาดตลาด ไม่พอกับผู้บริโภค

22 ธันวาคม 2558
2,745
จากการลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารทะเล ในตลาดนาวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสัมภาษณ์ นางสุรีพร โดระมาน มีอาชีพขายอาหารทะเลในตลาดนาวง ว่า ตนมีอาชีพขายอาหารทะเลมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปกติแล้ว ราคาปูม้า(ปูเป็น) ขนาดกลางและใหญ่ ราคา 255และ355 บาท/กก.เท่านั้น แต่พอเข้าสู่เดือนธันวาคม เป็นต้นมา ราคาปูม้าปรับขึ้น 5 บาทต่อ กก. แต่ไม่มีปูม้าขายให้กับลูกค้า เพราะมีชาวประมงบางคนจับปูในช่วงฤดูวางไข่
นางสุรีพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วย ทำให้ออกเรือลำบาก และแต่ละครั้งที่ออกเรือก็ได้มาน้อยไม่พอขาย

ในส่วนของตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช ถนนปากนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชและสัมภาษณ์ นางหาลียะ เจะล่งเตะ มีอาชีพขายอาหารทะเล และได้สอบถามถึงราคาของปูม้าในช่วงเดือนธันวาคม ราคาปูม้ายังคงเดิม กิโลกรัมละ 250-350 บาท แต่ปูม้าที่ขาดตลาดไม่มีขายในตลาดเป็นเพราะยังมีชาวประมงที่ลักลอบลากอวนที่ผิดกฎหมาย ลากทั้งปูตัวเล็กตัวน้อยไปหมด ทำให้ปูม้าขาดตลาด
ในด้านของผู้บริโภค นางภูริภรณ์ วัดล่อง เจ้าของร้านสวนสนซีฟู้ด ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ร้านสวนสนก็ขาดปูม้าซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้าน ทำให้ลูกค้าลดน้อยลง ถ้าเจอก็จะซื้อเก็บไว้เพื่อรองรับลูกค้า ทางร้านจึงใช้ปูดำในการประกอบอาหารแทน แต่ได้แค่บางเมนูเท่านั้น
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
หาลียะ เจะล่งเตะ. สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2558.