เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ขอนแก่น แนะเกษตรกรให้ความสำคัญกับรอบการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง

09 ธันวาคม 2558
3,626
ในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้มีอากาศชื้น และ เย็น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงที่อาจปรับตัวไม่ทัน จะเกิดโรคได้ ทั้งโรคคอบวม และ โรคปากเท้าเปื่อย โดยเฉพาะในสัตว์ประเภทเท้ากีบ ทั้ง วัว ควาย หมู แพะ และ แกะ อีกทั้งในช่วงปลายปีแบบนี้จะอยู่ในช่วงรอบของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคด้วย เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญกับรอบการฉีดวัคซีน เพื่อสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
นายสัตวแพทย์ นพดล วรธงชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น แนะนำพี่น้องเกษตรกร ควรให้ความสำคัญกับรอบการฉีดวัคซีนประจำปีในช่วงนี้ด้วย ซึ่งปกติแล้ว ตัวเกษตรกรจะทราบวันนัดหมายกับทางปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ แต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวด้วย อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย
ซึ่งความสำคัญของการฉีดวัคซีนตามนัดหมายนั้น จะทำให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวได้รับวัคซีนตามกำหนด และ ตรงตามแผนการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากเตือนให้เกษตรกรเห็นความสำคัญกับวันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยงของท่าน เพราะหากเลยกำหนดวันนัดหมายไปแล้ว หากท่านติดต่อภายหลัง อาจทำให้มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงท่านอย่างที่ควรจะเป็น จึงขอเน้นย้ำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย
หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน หรือ ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-313279
เรียบเรียงโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นพดล วรธงชัย. นายสัตวแพทย์. สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2558.