เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคายางตกต่ำ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์และปลูกหญ้าเนเปียร์จำหน่าย

26 พฤศจิกายน 2558
5,081
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จำนวน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินและจำหน่าย ประกอบกับราคายางตกต่ำเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกยางและปลูกปาล์มกันมากขึ้น
นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จำนวน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากที่ผ่านมาราคายางตกต่ำ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะเลี้ยงไก่ไข่และสุกร เพื่อส่งออกไปจำหน่ายจังหวัดใกล้เคียง ส่วนเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงแพะ โคเนื้อ สัตว์ปีก โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา ปัจจุบันเกษตรกรตื่นตัวและให้ความสนใจ เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัตว์ ประเภทหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นจำนวนมาก มีการพัฒนาเป็นการผลิตท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อการจำหน่ายให้กับเกษตรกรโดยทั่วไป
นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ผลผลิตค่อนข้างมาก คุณค่าทางอาหารสูง สามารถให้ แพะ แกะ โค กระบือ กินได้ และจำหน่ายแบบสดและทำเป็นท่อนพันธุ์จำหน่ายได้ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ลักษณะลำต้นตั้งตรง สูง 2-3.5 เมตร ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 12-15 ตันต่อไร่ ต่อรอบการตัดทุก 60 วัน โปรตีนประมาณ 13-17 % ทำให้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ลงได้ ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีเกษตรกรตัวอย่างจำนวนมาก หนึ่งในนั้นมีนายปาหยัน บาเต๊ะ เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2559 อยู่ที่ ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
ในด้าน นายปาหยัน บาเต๊ะ เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ปี 2559และปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า ตนเองปลูกหญ้าเนเปียร์ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปลูก 3 พันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ หญ้าเนเปียร์แคระ เนเปียร์ปากช่อง 1 และเนเปียร์จักรพรรดิ์ ปลูกประมาณ 5 ไร่ แต่ปัจจุบันขยายการปลูกหญ้าเนเปียร์จำนวน 12 ไร่ ซึ่งปลูกเพียงพันธุ์เดียว คือ เนเปียร์ปากช่อง 1 ที่เลือกปลูกเพียงเนเปียร์ปากช่อง 1 เนื่องจากมีโปรตีนสูง ได้ผลผลิตดี ต่อมาปี 2558 ได้เลี้ยงโคขุนและแพะ โดยนำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้กิน จากการสังเกตเห็นว่าโคขุนและแพะเจริญเติบโตเร็ว โดยเลี้ยงโคขุน จำนวน 21 ตัว แกะ จำนวน 8 ตัว เลี้ยงแพะ จำนวน 57 ตัว ทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมปลูกเฉพาะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เท่านั้น อีกทั้งตนเองมีหญ้าเนเปียร์สดและท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์จำหน่าย หญ้าเนเปียร์สด ราคา 4-5 บาท/ก.ก. รอบการตัด 60 วัน ส่วนท่อนพันธุ์ ราคา 5 บาท/ก.ก. รอบการตัด 70-80 วัน หากท่านใดสนใจก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 08-92987075 หรือบ้านเลขที่ 5 ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

เกษตรกรท่านใดสนใจอาชีพเลี้ยงสัตว์หรืออาชีพปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายหรือปลูกเพื่อนำไปให้สัตว์เลี้ยงกินก็ลองศึกษาและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน
เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ. สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2558.