เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.คาดหอมมะลิราคาดียางปาล์มยังตก

06 มิถุนายน 2562
2,002

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการคาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนมิถุนายน 2562 ที่จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ซึ่งสินค้าเกษตรที่จะมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 15,735-15,780 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 11,250-11,300 บาท/ตัน เนื่องจากความกังวลจากภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ผู้ประกอบการค้าข้าวจึงต้องการเก็บข้าวไว้ในสต็อกเพิ่มขึ้น


เช่นเดียวกับ น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.50-5.00 อยู่ที่ราคา 11.84-12.13 เซนต์/ปอนด์ (8.32-8.52 บาท/กก.) นอกจากนี้ สุกร ราคาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนอยู่ที่ 71.00 ? 73.00 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้า ทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง


ส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% คาดว่าราคาจะลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 7,753-7,813 บาท/ตัน ขณะที่ยางพาราแผ่นดิบ ราคาจะลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 45.27 – 46.48 บาท/กก. เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม เกษตรกรจะเริ่มทำการกรีดยาง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางพาราจะทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น


นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาจะลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 7.21-7.28 บาท/กก. เช่นเดียวกับปาล์มน้ำมัน ราคาจะลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 1.75 – 1.60 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับไทยยังไม่สามารถระบาย สต๊อกผ่านช่องทางการส่งออกได้ มันสำปะหลัง ราคาจะลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน อยู่ที่ 1.85 – 1.70 บาท/กก. และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาจะลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ราคา 137.00 ? 138.00 บาท/กก. เนื่องจากกำลังซื้อทั่วโลกที่ลดลง


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :