เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เตือนโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ระบาดช่วงหน้าหนาว

23 พฤศจิกายน 2558
3,298
ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เตือนผู้เลี้ยงโค-กระบือ นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย-คอบวม มักแพร่ระบาดช่วงหน้าหนาว ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการระบาด หากพบอาการผิดปกติ รีบแจ้งด่วน...
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 58 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และสุกร ให้ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำโค-กระบือ ที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยตามจุดต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ เนื่องจากช่วงสภาพอากาศหนาว จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ที่มักระบาดในโค-กระบือ จากข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์มีโคอยู่กว่า 250,000 ตัว กระบือกว่า 89,000 ตัว ทั้งนี้มีเป้าหมายจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้ครบ 80 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการฉีดป้องกันทุกปี ปีละ 2 รอบ คือ ช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. และช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. นอกจากนั้น ยังมีการระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตามตลาดนัดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์ คอก หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์อีกทางหนึ่งด้วย

ปศุสัตว์จังหวัดยังระบุอีกว่า หากเกษตรกรรายใดพบว่า โค-กระบือ ที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วยผิดปกติ มีแผลตามริมฝีปากและกีบเท้า น้ำลายไหล เซื่องซึม หรือป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดในสัตว์ได้ง่าย และหากมีการระบาดจะทำให้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์เตือนโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ระบาดช่วงหน้าหนาว". (20-11-2558). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ, 20-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/540490