เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สตูลเร่งฟื้นฟูปลิงทะเลยักษ์ 2 สายพันธุ์ที่หายากหลังพบถูกไล่ล่า

20 พฤศจิกายน 2558
1,368
สตูล/ เมื่อเร็วๆ นี้ นางพัชรา แมเร๊าะ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ได้นำพันธุ์ปลิงน้ำตาลและปลิงขาวที่หายากที่สุดในขณะนี้ ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน หลังพบว่ามีการจับนำไปขายเป็นอาหารของมนุษย์และส่งขายให้ชาวจีนที่เชื่อว่า เป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้ดี
ซึ่งในวันนี้ต่างนำปลิงทะเลทั้งสองสายพันธุ์นี้ มีปลิงขาวตัวลายเหมือนลายเสือจำนวน 34 ตัวและปลิงน้ำตาล มีลายจุดดำจำนวน 173 ตัว เพื่อนำไปให้ นายอดุลย์ ชนะบัณพิต หนึ่งในผู้อนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลที่ได้จัดทำสถานที่เลี้ยงเพราะพันธุ์ปลิงทะเลกลางทะเล โดยบริเวณแถวนั้น ถือว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนคนมลายู หมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หมู่บ้านแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สตูลเร่งฟื้นฟูปลิงทะเลยักษ์ 2 สายพันธุ์ที่หายากหลังพบถูกไล่ล่า". (19-11-2558). อาร์วายที่ไนน์.: สืบค้นเมื่อ 20-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/bmnd/2302038