เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานไหมนานาชาติ

19 พฤศจิกายน 2558
1,526
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จังหวัดขอนแก่น เตรียมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.นี้ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนานาชาติจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จัดแสดงภายในโดมติดแอร์ขนาดใหญ่
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ด้านหน้าห้องขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2558 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความงดงามของลายผ้าไหม จ.ขอนแก่น ถือเป็นแหล่งผ้าไหมไทยที่มีมาก และสวยงามที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยกระดับผ้าไหมขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ และอนุรักษ์ประเพณีผูกเสี่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน

ภายในงานสามารถเลือกซื้อผ้าไหมนานาชาติที่นำมาจัดแสดง และจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย และการแสดงผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมไทยจากทั่วประเทศ จัดแสดงผ้าไหมนานาชาติ โดยแยกออกเป็นพาวิลเลียนของแต่ละประเทศ ที่มีรูปแบบแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ ในโดมติดแอร์

สำหรับงานเทศกาลไหม หรือที่นิยมเรียกว่า "งานไหมขอนแก่น" เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2522 ต่อมาได้นำเอาประเพณีผูกเสี่ยวจัดร่วมกับงานไหม และในปี 2526 ได้เพิ่มคำว่างานกาชาดเข้าไปด้วย จึงมีชื่อว่า งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่นั้นมา และในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนา และยกระดับงานไหมจังหวัดขอนแก่น จึงจัดงานภายใต้ชื่อว่า "งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานไหมนานาชาติ". (13-11-2558). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 18-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000126442