เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวบ้านข้องใจ สาเหตุเต่าทะเลตายบ่อย กรมทรัพยากรฯ ชี้แจง สาเหตุสำคัญเกิดจากขยะทะเล

20 พฤศจิกายน 2558
2,407
จังหวัดชุมพรนับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมากพอสมควร การประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มจึงนับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของคนในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีความผิดปกติทางทะเล จึงมักจะได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และชาวประมงในพื้นที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นลมในทะเล น้ำทะเลที่มีความผิดปกติไปจากเดิม หรือแม้กระทั่งการพบซากสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเล ลอยมาเกยตื้นชายหาดในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนัก ทำให้ชาวบ้านและชาวประมงในพื้นที่เกิดข้อสงสัยและอยากทราบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มีชาวบ้านพบซากเต่าทะเลลอยมาติดอยู่บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น พื้นที่ ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมและมีฝนตกค่อนข้างมาก จึงไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก กว่าชาวบ้านจะมาพบซากเต่าก็ค่อนข้างเน่าพอสมควร ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลฯ มาเก็บซากเพื่อนำไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไป จากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวบ้านและชาวประมงหลายคนในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงนี้มักจะมีสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลเกยตื้นตายบริเวณชายหาดแถบนี้อยู่บ่อยๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านและชาวประมง ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผิดปกติและสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้ประสานไปยัง สัตวแพทย์หญิงวัชรา สากรวิมล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร ได้ชี้แจงว่า ซากเต่าที่พบเป็นเต่าตนุ อายุประมาณ 3-5 ปี สภาพซากค่อนข้างเน่า จึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ชัดเจน แต่จากการผ่าพิสูจน์ซากของทีมสัตวแพทย์พบสาหร่ายและอวนเอ็นอยู่ในกระเพาะอาหารและไม่พบรอยโรคที่กระเพาะอาหารและอวัยวะอื่นๆ ที่พอจะตรวจได้
ซึ่งสาเหตุการเกยตื้นตายของเต่าทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น สัตวแพทย์หญิงวัชรา ได้ชี้แจงว่าเกิดขึ้นได้จากการที่เต่าอาจจะป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมือประมง แต่สาเหตุสำคัญมากอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าทะเลมาเกยตื้นตายบ่อยๆก็คือ ขยะทะเล ทั้งที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยที่ประชาชนทิ้งลงแม่น้ำแล้วไหลลงสู่ทะเล และที่ทิ้งลงสู่ทะเลและชายหาดโดยตรง รวมถึงเศษอวนหรือเอ็นที่ถูกตัดทิ้งลงสู่ทะเลขณะทำประมง เมื่อเต่าเผลอกินเข้าไป ทำให้เป็นสาเหตุของการตายได้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยมาก จึงอยากฝากถึงทุกๆคนให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของทะเลบ้านเรา และช่วยกันรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่ทะเล จะได้ช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเล และทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งทำมาหากินที่ยั่งยืนต่อไป
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วัชรา สากรวิมล. สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2558.