เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงเตือนอากาศเริ่มหนาว ส่งผลกระทบสุขภาพสัตว์น้ำ

16 พฤศจิกายน 2558
2,742
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะหลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น อีกทั้งยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทำให้อุณหภูมิของน้ำในรอบวันแตกต่างกันมาก ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติน้ำทั้งด้านชีวภาพ กายภาพ และเคมีภาพซึ่งส่งผลต่อสุขภาพปลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ำ ทำให้อ่อนแอ ป่วย และติดโรคได้ง่าย สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำของเกษตรกร มีดังนี้
1.ลดปริมาณอาหารที่จะให้ลง 10- 15% เพราะปลากินอาหารน้อยลง หากมีปริมาณอาหารเหลือมาก ส่งผลให้น้ำเสีย เกิดก๊าซพิษ และมีผลกระทบต่อสุขภาพปลา 2.เสริมวิตามินซีในอาหาร 1-2% โดยน้ำหนัก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ต้านทานโรคและลดความเครียด 3.หากมีปลาป่วย ควรแยกออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก กรณีป่วยหนักอาจทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 4.ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวสัตว์น้ำที่เลี้ยงมีโอกาสสูงที่จะป่วย ติดเชื้อโรคหรือพบปรสิตภายนอกปนเปื้อนได้ง่ายดังนั้นควรทำการป้องกันโรค เช่น ลดความหนาแน่นของปลาควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหารที่ให้ ควบคุมคุณสมบัติน้ำ หมั่นเอาใจใส่และตรวจสุขภาพปลาอย่างสม่ำเสมอ 5.การเลี้ยงปลาในกระชัง หากอยู่ในบริเวณน้ำตื้น ควรย้ายกระชังปลาไปอยู่ที่บริเวณน้ำลึกมากขึ้น เพื่อให้ปลาสามารถดำรงชีวิตและมีการเจริญเติบโตได้ดี 6.ในบ่อดิน ควรใช้นำเกลือแกงมาละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ปูนขาว ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ 7.หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสียโดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าว ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงเตือนอากาศเริ่มหนาว ส่งผลกระทบสุขภาพสัตว์น้ำ". (13-11-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/188372