เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรเปิดตัวแอพมหัศจรรย์ สื่อเรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร

12 พฤศจิกายน 2558
2,866
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) โดยใช้ไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างเครือข่าย จัดกระบวนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการได้มากขึ้น นโยบายนี้เป็นผลจากที่ในปัจจุบันสื่อดิจิตอลและไอทีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ต่อยอดไปสู่ระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งการดำเนินธุรกิจการค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น(Mobile Application) "มหัศจรรย์หม่อนไหม" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของหนังสือชุดการ์ตูนหม่อนไหม จำนวน3 เรื่อง ประกอบด้วย การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม และการสาวไหมการฟอกย้อมและการทอผ้าไหม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การสาวเส้นไปจนถึงการทอผ้าไหม

ผู้สนใจ แอพพลิเคชั่น"มหัศจรรย์หม่อนไหม" สามารถดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการระบบ android 4.1 ขึ้นไป โดยเข้าไปที่ Google Play ใช้คำค้น คือ "กรมหม่อนไหม" "หม่อนไหม" หรือ "มหัศจรรย์หม่อนไหม" เพื่อใช้ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0-2558-7924-6 ต่อ 104

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรเปิดตัวแอพมหัศจรรย์ สื่อเรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร". (11-11-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 13-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/188054