เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ จ.อุบลฯ เตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยและคอบวม ระบาดในโค-กระบือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว

13 พฤศจิกายน 2558
3,010
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลง ในบางพื้นที่มีฝนตกชุก มีลมแรง อากาศเริ่มหนาวเย็น หรือ สภาพอากาศแปรปรวน การดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสัตว์จะเกิดภสวะเครียด ส่งผลทำให้สุขภาพอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทำให้ป่วยและติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวม เกษตรกรจึงควรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของสัตว์ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรคไปยังตัวสัตว์ตัวอื่น และทำการรักษาให้ทันเวลา
นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ในช่วงปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวน จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกับโค กระบือ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง มีลมแรง มีความชื้น เชื้อโรคสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้สัตว์ติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ในโค และกระบือ
นายสัตวแพทย์อภิชาติ กล่าวว่า ในการเฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อย นั้น ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งโรคปากเท้าเปื่อยนี้เกิดจากเชื้อไวรัส การระบาดเกิดจากการสัมผัสกัน การกินอาหารและน้ำที่มีเชื้อไวรัส ปะปน รวมถึงการสัมผัสน้ำลาย สิ่งขับถ่าย ตลอดจนน้ำนมของสัตว์ที่ป่วย สำหรับอาการของโรค สัตว์จะป่วย มีไข้ หยุดเคี้ยวเอื้อง กระหายน้ำ เบื่ออาหาร น้ำลายไหลยืดเป็นสาย เกิดเม็ดตุ่มสีเหลืองบริเวณ ลิ้น ริมฝีปาก เหงือก และเม็ดตุ่มจะแตกภายใน 24 ช.ม. ทำให้เป็นแผลแดง กินอาหารไม่ได้ ส่วนเท้าก็จะมีตุ่มแตกออกเหมือนกัน ทำให้ผิวหนังลอกหลุด ถ้าอักเสบมากก็จะทำให้กีบเท้าหลุด ร่างกายอ่อนแอ ซุบผอม และอาจติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่าย ส่วนมากจะตาย ภายใน 5-6 วัน

ส่วนโรคคอบวม ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงกว่า เพราะสัตว์จะตายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ตามแนวชายแดน อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอทุ่งศรีอุดม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก อากาศชื้นสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโค กระบือ ป่วยเป็นโรคนี้ประจำ โรคคอบวม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่พบอยู่ในระบบทางเดินหายใจของสัตว์ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน ซึ่งสัตว์จะไม่แสดงอาการป่วย แต่เมื่อมีภาวะที่ทำให้สัตว์เครียด เช่น ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป สัตว์จะแสดงอาการป่วย และขับเชื้อออกมาจากสิ่งขับถ่ายต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้ำ เมื่อกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป ก็จะป่วยและมีอาการคอบวมหรือหน้าบวม หายใจเสียงดัง หรือ หอบ ยืดคอไปข้างหน้า ส่วนใหญ่มักจะมีอาการแบบเฉียบพลัน คือไข้สูง น้ำลายฟูมปาก หยุดกินอาหาร และ ตายภายในเวลาในไม่กี่ชั่วโมง
และเพื่อเป็นการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวม ที่มักเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ โค กระบือ หากพบอาการป่วย และสงสัยว่าเป็นโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน หรือปศุสัตว์จังหวัดทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือให้ทันเวลา เพราะถ้ารักษาได้ทันโอกาสรอดตายของสัตว์ก็มีมากขึ้น หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045-255005 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในวัน และเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อภิชาต ภะวัง. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ. สัมภาษณ์ ,06 พฤศจิกายน 2558.