เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการค้าภายใน ยืนยันไข่ไก่-ผัก ราคาลดลงแล้ว

10 พฤศจิกายน 2558
2,801
วันที่ 7 พ.ย. นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตลาดราชวัตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ในส่วนของอาหารสด เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ยังคงอยู่ในระดับปกติ แต่ราคาไข่ไก่มีการปรับตัวลดลงฟองละ 10 สตางค์ เป็นผลมาจากที่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน ความต้องการบริโภคไข่ไก่จึงลดลง ประกอบกับในช่วงนี้มีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านราคาพืชผักพบว่าปรับตัวลดลง
นายสุชาติกล่าวว่า เพื่อเป็นการดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงปลายปี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานเทใจคืนสุข เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน และเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบฉวยโอกาสนำสินค้าใกล้หมดอายุออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ด้านแม่ค้าขายผักในตลาด กล่าวว่า ราคาผักในช่วงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจ ทำให้ต้องปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาที่รับมา ไม่สามารถแบกรับส่วนต่างราคาจากการตรึงราคาสินค้าได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการค้าภายใน ยืนยันไข่ไก่-ผัก ราคาลดลงแล้ว". (07/11/2558). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 10-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1446871111