เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวพรก.ประมง

04 พฤศจิกายน 2558
2,937
รัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.... และแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม พ.ศ. 2558-2562 ( NPOA-IUU) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจริงจังในการแก้ปัญหา
"จากนี้ไปก็รอให้คณะกรรมการอียูมาดูอีกครั้งในต้นปี 2559 เราทำดีที่สุดแล้ว ไม่ใช่เพื่อจะให้ได้ใบอะไรหรือไม่ได้ใบอะไร แต่ประเทศไทยทำเพื่อให้การทำประมงของไทยเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ทั้งการประมงในประเทศและประมงนอกน่านน้ำ" นายกฯ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่าง พ.ร.ก.การประมง ประกอบด้วย 176 มาตรา แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การดำเนินการป้องกันและยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และ 2.การบริหารจัดการทำประมงในประเทศให้สอดคล้องกับผลผลิตในทะเลของประเทศ

ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการการอนุญาตการทำประมงที่จะต้องออกใบอนุญาตตามขนาดเรือ และที่สหภาพยุโรป (อียู) เน้นมา คือการห้ามทำประมงข้ามเขตเพื่อป้องกันการเปลี่ยนเครื่องมือประมง 2.การมีระบบติดตามเรือหรือ วีเอ็มเอส 3.มีระบบตรวจสอบเมื่อเรือเข้าเทียบท่า 4.มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่การจับสัตว์น้ำทะเลถึงโต๊ะอาหารว่าปลาถูกจับที่ไหนและถูกกฎหมายหรือไม่ และ 5.มีระบบการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษ คือ กรณีทำผิดร้ายแรงจะมีโทษสูง

ขณะที่แผน NPOA-IUU เน้น 5 มิติ เช่น ดูแลเรือในประเทศ ไม่ให้ทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งน่านน้ำเศรษฐกิจและน่านน้ำสากล และต้องตรวจสอบเรือต่างชาติที่เข้าเทียบท่าในไทย หากพบว่าผิดมีอำนาจที่จะไม่อนุญาตให้จอดและดำเนินคดี

โพสต์ทูเดย์ Issued date 4 November 2015
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ไฟเขียวพรกประมง". (04-10-2558). กรมประมง.: สืบค้นเมื่อ 04-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=EC66A9C227B2E449B51881CDF5C6461C&pg=service