เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เคยสดระยองขาดตลาด ส่งผลราคากะปิพุ่งสูง

03 พฤศจิกายน 2558
4,598
การทำประมงจับเคยสดเพื่อนำมาผลิตเป็นกะปิของแต่ละพื้นที่นั้น จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป ชาวประมงในจังหวัดระยองสามารถจับเคยสดได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม หรือในช่วงฤดูฝนนั่นเอง ประกอบกับในปีนี้มีมติของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือศปมผ. ที่คุมเข้มเรื่องเรือประมงผิดกฏหมาย เรือที่ไม่ผ่านตามกฏเกณฑ์ ไม่สามารถออกเรือประมงได้ ทำให้ในปีนี้ชาวประมงจับเคยสดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดผู้ผลิตกะปิรวมทั้งยังส่งผลให้ราคาจำหน่ายเคยสดมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอีกด้วย
คุณชลธิชา แสวงทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพทำกะปิในพื้นที่ตลาดบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือหลังจากหมดฤดูฝนของทุกปี เคยสดที่ใช้ทำกะปิจะมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น และในปีนี้เคยสดมีราคาแพงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลของมติควบคุมการทำประมงผิดกฏหมายที่เข้มข้น ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือ ศปมผ. นั่นเอง ทำให้เรือหลายลำออกทำประมงไม่ได้ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยราคาเคยสดช่วงนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 20-30 บาทต่อกิโลกรัมซึี่งราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว
คุณยุพิณ แสงจันทร์ แม่ค้าขายของฝากและอาหารทะเลแห้ง ในตลาดร้อยเสาบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเคยสดในช่วงนี้มีราคาที่แพงมาก ทำให้ราคากะปิของที่ร้านต้องมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยกะปิราคาส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2557 ที่ผ่านมา ราคาส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท โดยคุณยุพิณยังกล่าวอีกว่า ไม่ต้องการปรับราคากะปิให้สูงขึ้นมากนัก เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าขาประจำ
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ยุพิณ แสงจันทร์. สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558
ชลธิชา แสวงทรัพย์. สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558