เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สัตวแพทย์เตือนผู้เลี้ยงกุ้ง การปล่อยลูกกุ้งในช่วงฝนตก อาจทำให้ลูกกุ้งปรับสภาพไม่ทันและติดเชื้อได้ง่าย
30 ตุลาคม 2558
947
ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เป็นช่วงที่จังหวัดชุมพรต้องเผชิญกับลมมรสุมอยู่แทบทุกปี ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาต่างๆในการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้คุณภาพน้ำเกิดความแปรปรวนทั้งค่าออกซิเจนในน้ำ ค่าความเค็มของน้ำ และค่า pH เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กุ้งที่เลี้ยงปรับสภาพไม่ทัน อ่อนแอ และเกิดโรคต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะลูกกุ้งที่เพิ่งปล่อยลงบ่อ หากฝนตก น้ำฝนจะชะล้างความเป็นกรดลงสู่บ่อ ทำให้ค่า pH ในน้ำเกิดความแปรปรวน ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้ลูกกุ้งอ่อนแอและลอยหัวตายได้ง่าย บางครั้งเกิดอาการน็อคน้ำทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
วันที่ 26 ตุลาคม 58 เวลา 13.00 น. สัตวแพทย์หญิงวัชรา ศากรวิมล สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำ ได้แจ้งเตือนและแนะนำผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพรว่า ในช่วงฤดูฝน หรือฤดูมรสุม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ ไม่ว่าจะเป็นค่าความเค็มและ ค่า pH ของน้ำในบ่อ รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอยู่บ่อยๆ ทำให้กุ้งที่เลี้ยงมีสภาพอ่อนแอ มีอาการผิดปกติและเกิดโรคต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะลูกกุ้งที่ปล่อยลงสู่บ่อได้ไม่นานนัก หรือเกิดฝนตกในช่วงที่ปล่อยกุ้ง จะทำให้ค่า pH และค่าความเค็มในน้ำแปรปรวนจากค่ามาตรฐานเดิม โดยน้ำในบ่อจะมีค่าความเป็นกรดค่อนข้างสูง เนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างความเป็นกรดบริเวณคันบ่อลงในบ่อ ส่งผลโดยตรงกับลูกกุ้งในบ่อ ทำให้กุ้งอ่อนแอ และน็อคน้ำตายได้
สัตวแพทย์หญิงวัชรา ศากรวิมล แนะนำให้เกษตรกรแก้ปัญหาในการปล่อยลูกกุ้งในช่วงฝนตก โดยการใช้โดโลไมท์ (ลักษณะคล้ายปูนขาวแต่มีคุณสมบัติดีกว่า) หว่านบริเวณชานบ่อ จะช่วยลดปัญหาได้ค่อนข้างมาก และในช่วงฤดูฝนควรเฝ้าระวัง และมีการจัดการด้านต่างให้ดีและมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ ตั้งแต่การเตรียมบ่อ การฆ่าเชื้อ การจัดการคุณภาพน้ำ วิธีการให้อาหาร รวมถึงการเฝ้าระวังเรื่องโรคต่างๆ ที่จะเข้ามารบกวนเมื่อกุ้งที่เลี้ยงอ่อนแอ และมีภูมต้านทานโรคที่ต่ำลง
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วัชรา ศากรวิมล. สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×