เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์พะเยาประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหลังพบโรคปากและเท้าเปื่อยในโค

29 ตุลาคม 2558
2,789
ปศุสัตว์พะเยา พบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในโค หวั่นโรคระบาดรุนแรง เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพร้อมประกาศเป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จ.พะเยา เปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า ได้รับแจ้งจากปศุสัตว์อาสาพบโรคปากและเท้าเปื่อยในโคที่บ้านสันหนองเหนียว หมู่3 ต.บ้านต๋อมและบ้านห้วยบงเหนือหมู่14 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา นอกจากนี้ยังพบการระบาดของโรคเพิ่มเติมที่บ้านดงเจริญ หมู่11 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยาอีกด้วย จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและควบคุมการระบาดของโรคพร้อมประกาศเป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวเพื่อควบคุมโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์แล้ว โดยเฉพาะทั้ง2หมู่บ้านในเขตอ.เมืองพะเยาพบการระบาดของโรคมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบโคล้มตายจากโรคปากและเท้าเปื่อยเนื่องจากโรคเกิดขึ้นกับโคที่โตเต็มวัยแล้ว
ปศุสัตว์จ.พะเยา กล่าวต่อว่า โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในสัตว์ที่มีกีบคู่ สัตว์จะแสดงอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้แผลหายช้า ขณะที่สัตว์เป็นโรคจะผอม สัตว์ที่ให้น้ำนม น้ำนมจะลดลงอย่างมาก ในสัตว์อัตราการติดโรคสูงถึง 100% อัตราการตาย 0.2 -5% ในลูกสัตว์อัตราการตายสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสัตว์ที่ยังดูดนมอัตราการตายสูงถึง 100%

ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จ.พะเยาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกวัน เพื่อติดตามควบคุมการระบาดและรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ พร้อมแจ้งเกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของตนเองหาก สัตว์มีอาการป่วยให้กักสัตว์ไว้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันทีเพื่อให้การตรวจรักษา และหากโค-กระบือตาย ห้ามชำแระ หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด ตลอดจนหมั่นทำความสะอาดคอก อุปกรณ์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จัดเตรียมหญ้า ฟาง น้ำสะอาดให้เพียงพอ ส่วนโค-กระบือ ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆด้วย
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์. ปศุสัตว์จ.พะเยา. สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2558.