เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ ขอนแก่นเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ช่วงปลายฝนต้นหนาว

02 พฤศจิกายน 2558
3,337
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถือเป็นช่วงปลายฤดูฝน ก่อนที่จะเข้าสู้ช่วงฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีความแปรปรวนเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู กลางวันจะมีแดดร้อน กลางคืนจะมีอากาศเย็น ซึ่งอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเจ็บป่วยได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จึงเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้ง โค-กระบือ และ สัตว์ปีก ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรค ปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และ โรคไข้หวัดนก ที่อาจระบาดได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
นายสัตวแพทย์ วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยในขณะนี้สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงรอยต่อจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศมีส่วนสำคัญ ที่กลางวันแดดร้อนจัด แต่กลางคืนมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งมีผลทำให้เชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะในสัตว์เท้ากีบ ประเภท โค กระบือ และ หมู ให้เฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อย ซึ่งหากสัตว์เลี้ยง มีอาการซึม ไม่กินอาหาร ไอ หรือ จาม ควรรีบแยกออกจากฝูง และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที แนะนำเพิ่มเติมให้ควรนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไว้ด้วย
ส่วนในสัตว์ปีก ทั้ง เป็ด ไก่ไข่ และ ไก่เนื้อ เกษตรกรควรเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนก เพราะมักจะระบาดในช่วงนี้และที่สำคัญสามารถติดต่อสู่คนได้ด้วย หากพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที เพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สงสัยในการเกิดโรคระบาดใด สามารถติดต่อประสานได้โดยตรง ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221844

เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วรวิชญ์ วราอัศวปติ. ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น. สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2558.