เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯระดมกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์ที่มีกีบคู่
20 ตุลาคม 2558
1,787
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคปากเท้า เปื่อยในสัตว์ที่มีกีบคู่ เนื่องจากขณะนี้สัตว์ป่วยที่อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม และให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีกีบคู่ และตั้งด่านกักกันสัตว์
นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคปาก เท้า เปื่อย ในสัตว์ที่มีกีบคู่ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ อำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ได้ควบคุมสถานการณ์การระบาดที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าเรือ ตำบลมะม่วงสองต้น และมีแผนจะดำเนินการเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ ในสัปดาห์หน้า และมีแผนป้องกันต่อไปที่ ต.กำแพงเซา ต.ไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากที่ผ่านมามีโคป่วย เป็นโรค ปากและเท้าเปื่อย จำนวน 40 ตัว และที่หมู่ที่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มีสัตว์ป่วยจำนวน 10 ตัว ซึ่งในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีกีบคู่ ที่อยู่ใกล้เคียงกับสัตว์ป่วย 5 กิโลเมตร

สำนักงานปศุสัตว์มีการประเมินสถานการณ์กันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่ามีจุดเสี่ยงเพิ่มหรือไม่ หากเพิ่มก็จะขยายการป้องกันออกไป โดยประเมินว่าจุดต่าง ๆ นั้นมีการวิ่งรับส่งโคหรือสัตว์ที่มีกีบคู่ที่อยู่ในจุดเสี่ยงด้วยหรือไม่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ได้ตั้งด่านกักกันสัตว์ บริเวณถนนสายเอเชีย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของสัตว์ป่วยได้แนะนำให้กักสัตว์ไว้ที่คอก ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือมีสัตว์ป่วยให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอได้ทุกอำเภอหรืออาสาปศุสัตว์เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป
เรียบเรียงโดย : อิษฎา วรรณจรุง. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไสว เขียวจันทร์. สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2558.