เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตรียมอาหารสัตว์รับภัยแล้ง

19 ตุลาคม 2558
2,944
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เตรียมรับมือกับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโค-กระบือ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อาหารสำหรับสัตว์มีจำนวนน้อยลง และส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าแห้ง ทำให้สัตว์ได้รับแร่ธาตุอาหารน้อยลงไปด้วย

ประกอบกับอากาศที่ร้อน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขาดน้ำ ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด ระดับภูมิคุ้มกันต่ำลง ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายขึ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เตรียมรับมือกับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโค-กระบือ โรคสเตรปโตคอกคัสซูอิส โรคท้องร่วง และโรคปากและเท้าเปื่อยในหมู โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว ส่วนสัตว์ปีก ให้ผู้เลี้ยงระมัดระวังเรื่องโรคในสัตว์ปีก ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติให้รีบแยกสัตว์ป่วยและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันที เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ขณะเดียวกันทางกรมปศุสัตว์จะมีการออกหน่วยรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข แมว และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค-กระบือในพื้นที่ด้วย

ที่สำคัญเกษตรกรควรจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วน รวมทั้งถ่ายพยาธิให้สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้จะพบแมลงจำนวนมาก โดยเฉพาะแมลงดูดเลือด เช่น เหลือบ และแมลงวันคอก ซึ่งเป็นพาหะของโรคพยาธิในเลือดโค-กระบือ ต้องใช้ยาที่จำเพาะในการรักษา

ซึ่งเกษตรกรอาจป้องกันได้โดยการทำมุ้งบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ กำจัดมูลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โคที่ซื้อจากตลาดนัดโค-กระบือ ควรกักไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดูอาการว่าเป็นโรคหรือไม่ก่อนปล่อยเข้าฝูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด สำหรับฟาร์มหรือโรงเลี้ยงสัตว์ควรปรับให้มีอากาศถ่ายเท และอยู่ในที่ร่ม ส่วนการดูแล ไก่ เป็ด และหมู ควรเพิ่มวิตามินละลายน้ำ เพื่อให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

ด้านเสบียงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้เตรียมแผนไว้สำหรับให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย มีทั้งหมดประมาณ 4.6 ล้านกิโลกรัม แบ่งเป็น หญ้าแห้ง 3.8 ล้านกิโลกรัม และหญ้าสด 746,750 กิโลกรัม

ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 8,438 ราย โดยแจกเสบียงสัตว์จำนวน 2,334,510 กิโลกรัม นอกจากนี้ยัง แจกเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 5,622 ราย โดยแจกเสบียงสัตว์จำนวน 1,019,848 กิโลกรัม

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์พร้อมเตรียมเสบียงสัตว์กว่า 10 ล้านกิโลกรัม ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกษตรกรมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ หรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อรับคำปรึกษาและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน" นายธีรภัทร กล่าว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตรียมอาหารสัตว์รับภัยแล้ง". (16-10-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-10-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/354474