เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นักวิชาการชุมพรแนะนำ โรค EMS ในกุ้ง ควบคุมได้หากมีการจัดการฟาร์มที่ดี

19 ตุลาคม 2558
1,840
เกษตรกรในแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิยมเลี้ยงกุ้งกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสภาพพื้นที่เอื้ออำนวย และหากประสบความสำเร็จจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ปัญหาที่มักจะเป็นอุปสรรคกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่บ่อยๆ ได้แก่โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกุ้ง ซึ่งโรคที่มักจะสร้างปัญหาและพบอยู่บ่อยๆ คือโรค EMS( Early Morlarity Syndrom ) ซึ่งต้องมีการจัดการดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 12 ตุลาคม 58 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรได้สอบถามไปยังนายเกียรติศักดิ์ แพนุ้ย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ให้คำแนะนำว่าสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าให้ผลผลิตดีกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ราคาในการส่งออกบางช่วงจะไม่ค่อยดีเหมือนปีก่อนๆ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรไม่ควรมองข้ามคือสถานการณ์ในการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรค EMS( Early Morlarity Syndrom ) ในกุ้ง ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
สิ่งสำคัญในการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรค EMS ( Early Morlarity Syndrom ) นั้น นายเกียรติศักดิ์ แพนุ้ย แนะนำให้เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกลูกพันธุ์กุ้งที่มีสุขภาพแข็งแรง จากแหล่งที่มีความเชื่อถือได้ว่าปลอดจากเชื้อไวรัสที่เป็นอันตราย มีการจัดการในการเตรียมบ่อเลี้ยงที่ดี โดยเฉพาะการจัดการในการฆ่าเชื้อและพาหะนำโรคต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดโรคได้ ไม่ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งหนาแน่นเกินไปเพราะจะทำให้กุ้งอ่อนแอ เกิดภาวะเครียด และติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย มีการจัดการในการให้อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรให้อาหารมากเกินไปเพราะจะทำให้เหลือสะสมและเน่าเสียอยู่ก้นบ่อ ควบคุมคุณภาพน้ำให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และหากกุ้งที่เลี้ยงมีอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่าเกิดโรค แนะนำให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมประมง หรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ เพราะจะมีการลงพื้นที่เก็บซากพิสูจน์และทราบผลที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วย
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกียรติศักดิ์ แพนุ้ย.สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2558.