เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเฝ้าระวังโรคปากเปื่อยในช่วงหน้าฝน

09 ตุลาคม 2558
3,218
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายประจบ วริทรเวช เป็นที่ปรึกษาชมรมคนเลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละเป็นเจ้าของ PJ ฟาร์ม ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะเป็นอย่างดี เลี้ยงแพะมา 14 ปี จากประสบการณ์ที่เลี้ยงแพะ แพะเป็นสัตว์ที่ต้องการดูแลเอาใส่ใจเป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แพะด้วย ยิ่งในช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วของจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง ก็ต้องเฝ้าระวังโรคปากเปื่อยในแพะ
ช่วงเดือน 11-12 และ 5-6 เป็นระยะ 4 เดือนนี้ แพะที่ป่วยโรคนี้จะมีอาการ ซึมเศร้า ไม่ค่อยร่าเริง มีไข้ เริ่มมีเม็ดแดงบริเวณริมฝีปาก เป็นแผลบวมอย่างเห็นได้ชัด เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้โดยการให้ ยาอ๊อกซี่โทซิน(Oxytocin) ควบคู่กับการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยการทาบาดแผลด้วยมะขามเปียกเป็นการรักษาบาดแผล จะสังเกตได้ว่าแผลที่ปากแพะจะตกสะเก็ดสีดำและหายในที่สุด จึงอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงแพะด้วยกันให้เฝ้าระวังโรคปากเปื่อยในแพะด้วย และโรงเรือนที่เลี้ยงต้องสะอาด ไม่แฉะชื้น ห้ามผู้คนพลุกพล่านในพื้นที่เขตโรงเรือนด้วย
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประจบ วริทรเวช. สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2558.