เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอนแก่นแล้งจัด กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง ล่าสุดปลาตายนับ 10 ตัน

07 ตุลาคม 2558
2,470
ตามที่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำพอง ให้หยุดพักการเลี้ยงเพิ่มเติมเนื่องจากคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมและปริมาณน้ำอาจจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ล่าสุดมีฟาร์มปลากระชังรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ที่เลี้ยงในแม่น้ำพอง กำลังประสบปัญหา โดยปลาเลี้ยงในกระชังทยอยตายเป็นจำนวนมาก
นายขวัญชัย ธรรมรัตน์ เจ้าของตุลาฟาร์ม บ้านเหมือดแอ่ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังกล่าวว่า ปลาของตนนั้นได้ทยอยตายมากกว่า 10 ตันแล้วและทยอยตายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปลาที่ตายนั้นเป็นปลานิลที่เลี้ยงอยู่ในกระชังในแม่น้ำพอง ความเสียหายทั้งหมดนับเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท ปลานิลที่ตายนั้นมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม เป็นช่วงที่กำลังขายออกสู่ตลอดได้ดีแต่เนื่องจากปลาในกระชังนั้นตายพร้อมกันเป็นจนนวนมาก จึงได้ขายไปในราคาเพียงแค่ กิโลกรัมละ 50 บาท เท่านั้น จากเดิม คือ 80 -100 บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้แล้วยังต้องทยอยจำหน่ายปลาที่เหลือในกระชังอื่นๆ ก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการตายของปลาในกระชังอื่น ๆ เมื่อสอบถามถึงสาเหตุการตายของปลาในกระชังเป็นจำนวนมาก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังกล่าวว่า อาจเป็นเพราะน้ำที่มีในลำน้ำพองมีปริมาณที่น้อยมากบวกกับอากาศที่ร้อนและน้ำที่ไหลผ่านในช่วงพายุฝนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับอ๊อกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลให้ปลาในกระชังตายเป็นปริมาณมากถึงแม้ว่าจะเปิดเครื่องเพิ่มอ๊อกเจนในน้ำช่วย แต่อย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบน้ำในลำน้ำพองว่ามีสารเคมีปนเปื่อนอยู่หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่น ได้ประสานไปยังสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ปลาในกระชังทยอยตายพบว่า สาเหตุหลักเนื่องจากสภาพปัญหาความแห้งแล้งมีปริมาณน้ำในลำน้ำพองน้อยกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ปลาในกระชังปรับสภาพความเปลี่ยนแปลงไม่ทันจึงทำให้ปลาในกระชังนั้นตายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนสารเคมีในน้ำนั้นไม่มีแต่อย่างใด
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อัมพุชินี ภัคดี. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง. สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2558.