เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชเร่งไถปรับหน้าดินเตรียมหว่านข้าว

31 พฤษภาคม 2562
2,383

หลังจากพายุฝน ฟ้าคะนอง และตกหนักในพื้นที่ตำบลลำคอหง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ชาวนาต้องเร่งนำรถไถ เครื่องจักรกลการเกษตร มาไถเปิดหน้าดิน หรือที่เรียกกันว่า "ไถดะ" ตามภาษาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมทำนา โดยส่วนใหญ่ ได้เตรียมดินเอาไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงมือหว่านข้าวเพราะรอให้ฝนตกลงมา เป็นการลดความเสี่ยงต่อการความเสียหายจากภัยแล้งในพื้นที่ เนื่องจากตำบลลำคอหง อำเภอโนนสูง เป็นพื้นที่สูง อยู่นอกเขตชลประทาน และสามารถปลูกข้าวปีละครั้งเท่านั้นนายประกอบ มุ่งคีมกลาง อายุ 56 ปี ชาวนา บอกว่า หลังเริ่มมีฝนตกลงมา ชาวนาต่างเริ่มเตรียมหน้าดิน เพื่อให้ดินได้คุณภาพก่อนลงมือปลูกข้าวนาปี ส่วนการหว่านเมล็ดข้าว ต้องติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวที่ลงมือหว่านเสียหายจากฝนที่ทิ้งช่วง สำหรับการทำนาปีของชาวนาในพื้นที่นี้ จะพึ่งพิงน้ำฝนเป็นน้ำต้นทุนหลัก เพราะเป็นพื้นที่สูงอยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :