เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมง จ.ขอนแก่น เตือนผู้เลี้ยงปลากระชัง หยุดพักการเลี้ยงเพิ่มเติม เพราะคุณภาพน้ำไม่เหมาะและปริมาณน้ำมีน้อย

01 ตุลาคม 2558
3,500
ประมงจังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำพอง หยุดพักการเลี้ยงเพิ่มเติม เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำได้
ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งข่าวเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำพอง หยุดพักการเลี้ยงเพิ่มเติม เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำได้

แม้ในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ปริมาณน้ำฝนน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ วันนี้ มีปริมาตรน้ำ 611.05 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 25.13 เปอร์เซ็นต์ ของระดับน้ำเก็บกักในอ่าง, ปริมาณน้ำใช้การได้จริง 29.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 1.59 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558) ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้อย ยังต้องเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ ปริมาณน้ำที่น้อยลงจะส่งผลให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
ดังนั้น ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่น จึงประสานขอสัมภาษณ์ข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ในเขตแม่น้ำพอง จากท่านประมงจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำพอง ให้หยุดพักการเลี้ยง กรณีที่อยู่ระหว่างการเลี้ยงให้เร่งจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายและบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังและเมื่อจับสัตว์น้ำหมดแล้ว ให้งดการเลี้ยงไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น เข้าสู่สภาวะปกติ อีกทั้งให้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติ จะได้แก้ไขทันที เตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ใช้ และจัดหาบ่อปลาสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ายปลา หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีปัญหาปลาที่เลี้ยงในกระชังตายลง ผู้เลี้ยงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือความเสียหายจากทางราชการ เนื่องจากได้แจ้งเตือนให้ผู้เลี้ยงหยุดการเลี้ยงปลาในช่วงที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำพองอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำน้อยและเกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน
หากเกษตรกรประสบปัญหา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โทร.043-241451

เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี. ประมงจังหวัดขอนแก่น. สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2558.