เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เชียงรายเตือนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ

05 ตุลาคม 2558
2,030
ในช่วงฤดูฝน โรคต่างๆเริ่มระบาด รวมไปถึงโค - กระบือ ก็มีโรคระบาดสร้างความเสียหายได้มากมายเลยทีเดียว ซึ่งโรคที่ว่านั้นคือโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ที่ระบาดในหลายพื้นที่ เกษตรกรต้องหมั่นดูแลสัตว์ และตรวจสอบความผิดปกติของสัตว์อย่างสม่ำเสมอ
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ในเขตพื้นที่ จ.เชียงรายนั้น จะพบมากในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ลาว แต่ไม่มากนัก สามารถควบคุมได้ ไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือ ผู้เลี้ยงโค - กระบือ ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ ห้ามซื้อขายตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม รวมถึงขอความร่วมมือ ตลาดนัดโค - กระบือ ในพื้นที่ ห้ามซื้อขาย และเคลื่อนย้ายโค - กระบือด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากขึ้น ถือได้ว่าโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ในพื้นที่ไม่น่าห่วง แต่ก็ยังต้องฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ให้หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย สำหรับโค - กระบือ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย ก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ในท้องถิ่นได้เลย

แหล่งที่มาของข้อมูล : พืชผล น้อยนาฝาย. นายสัตวแพทย์ชำนาญการ. สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2558.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย