เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประชาชนหันมาบริโภคกุ้งมากขึ้น หลังกุ้งขาวแวนาไม ปรับราคาลง

29 กันยายน 2558
2,755
หลังจากตรวจสอบราคาสินค้าประเภทกุ้ง ทราบว่า แพกุ้ง ลดราคากุ้งขาวแวนาไม ลงมาประมาณ 20 บาท/กิโลกรัม และแพกุ้งคาดว่าราคาคงตกอีกหลายวัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ศูนย์ร่วมด้ายช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบราคากุ้งขาวแวนาไม กับแม่ค้าตลาดพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
จากการสอบถามพูดคุยกับ คุณสมใจ แก้วจันทร์ พ่อค้าขายอาหารทะเล บริเวณตลาดที่วัง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้ราคากุ้งขาวแวนาไม ราคาลดลงต่อไซส์ 20-30 บาท/กิโลกรัม จึงทำให้ต้องปรับราคาลงให้เป็นไปตามต้นทุน จากไซส์ 70 ปกติราคาเดิมกิโลกรัมละ 220 บาท ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 190 บาท จึงทำให้ขายกุ้งขาวแวนาไม ได้มากขึ้นเพราะราคากุ้งถูกลง และตอนนี้กุ้งขาวแวนาไมไซส์ใหญ่ขาดตลาด
จากการสอบถามพูดคุยกับ คุณอุทัยทิพย์ จันทร์แก้ว แม่ค้าขายกุ้ง บริเวณตลาดที่วัง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้ราคากุ้งราคาลดลงต่อไซส์ 20-30 บาท และอาจจะปรับราคาลงอีกไม่มีกำหนด จึงทำให้ต้องปรับราคาตามต้นทุนจากไซส์ 50 จากเดิมราคากิโลกรัมละ 300 บาท ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 280 บาท ทำให้ผู้คนสนใจมาซื้อกุ้งกันมากขึ้น

จากกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหารในตลาดที่วัง ต่างนิยมหันมาบริโภคกุ้งขาวแวนาไม เนื่องจากราคากุ้งปรับตัวลดลง ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ากุ้งขาวแวนาไม ค้าขายได้มากขึ้น
เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมใจ แก้วจันทร์. สัมภาษณ์, 28 กันยายน2558.