เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.นครศรีธรรมราช กำหนดรื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางผิดกฎหมาย ต้นเดือนต.ค.58 ชาวบ้านเห็นด้วย

24 กันยายน 2558
3,073
นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายใน จ.นครศรีธรรมราช นั้น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ได้มีมติในที่ประชุม ลงความเห็นให้ดำเนินการรื้อถอนโพงพางในช่วงวันที่ 1-5 ตุลาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่และลดปัญหาความรุนแรงของชาวประมง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และตามคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยจะทยอยรื้อถอนตามพื้นที่ เริ่มที่อำเภอปากพนังก่อน และอำเภอเมือง ตามลำดับ เนื่องจาก 2 อำเภอนี้มีโพงพางมากกว่าอำเภออื่น ๆ และจะดำเนินการในอำเภออื่น ๆ ต่อไป แต่ส่วนใหญ่อำเภออื่น ๆ พอทราบข่าวเจ้าของก็จะทำการรื้อถอนเอง จึงขอให้เจ้าของโพงพางให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการรื้อถอนครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ การทำประมงโพงพางใน จ.นครศรีธรรมราช บางรายมี 1 ปาก จนถึงรายละ 10 กว่าปาก นอกจากการรื้อถอนโพงพางแล้วหากเจอ ยอยักษ์ ไอ้โง่ ก็ทำการยึดด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาพบการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายก็ได้ทำการยึดแล้วเช่นกัน

ทางด้านนายสมพร ทองสงค์ อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชาวประมง ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยให้รื้อถอนโพงพาง เนื่องจากกีดขวางทางน้ำ และกุ้ง หอย ปู ปลา เข้าโพงพางหมด ซึ่งโพงพางส่วนใหญ่เป็นของนายทุนประมาณ 10 คน
ในส่วนนายเกรียงศักดิ์ เลิศบุรุษ อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ให้ทางราชการมาดำเนินการเลย ชาวบ้านเห็นด้วย ต้องการให้ทำนานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาชาวประมงรายเล็กไม่กล้าพูด เพราะมีการตัดไม้โกงกาง ไปทำเสาโพงพางหมด เพราะต้องเปลี่ยนเสาโพงพางทุกปี
ส่วนสถานการณ์การประมงเดือนกันยายน มีสถิติเรือแจ้งออกสะสม 4,046 เที่ยว เรือแจ้งเข้าสะสม 3,696 เที่ยว เรือสะสม 934 ลำ โดยมีการแนะนำการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการทำประมง (Log book) ให้ถูกต้องกับชาวประมงที่มาติดต่อ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า -ออก จ.นครศรีธรรมราช และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และสมาคมประมงในพื้นที่ จำนวน 18 อัตรา ปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมง ตลอด 24 ชม.