เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในชุมพร ผู้เชี่ยวชาญเตือน ปล่อยแพะลงแปลงหญ้าสุ่มเสี่ยงโรคปอดและพยาธิ

28 กันยายน 2558
2,969
ในช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหลายๆท่านมักจะประสบปัญหากับโรคที่มักจะเกิดขึ้นในแพะได้ง่ายๆ โดยเฉพาะโรคหวัด โรคปอดบวม และโรคพยาธิ เนื่องจากการปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงหญ้าในช่วงที่ฝนตก และในพื้นดินมีความชื้นสูง หากรักษาไม่ทันท่วงที อาจทำให้แพะมีอาการรุนแรงขึ้นและอาจตายได้ในที่สุด
วันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้รับทราบข้อมูลจาก นายพิริยะพงศ์ บำรุงกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะมามากกว่าสิบปี ในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ว่า ในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมีฝนตกชุก น้ำท่วมขังและอากาศค่อนข้างชื้น เกษตรกรในพื้นที่หลายๆ รายประสบกับปัญหาแพะเป็นหวัดกันมาก แพะของเกษตรกรบางรายมีอาการเป็นหวัดอย่างรุนแรง ยืนตัวเกร็ง ขนชี้ฟู ตัวสั่น มีน้ำมูกไหลตลอดเวลา และตายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากอาจจะมีอาการปอดบวม แทรกซ้อน และไม่ได้มีการจัดการในการป้องกันและรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝน โรคที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หากเกษตรกรขาดการจัดการที่ดีคือ โรคพยาธิ ซึ่งเกิดจากการปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงหญ้าที่มีความชื้นสูง ซึ่งส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

นายพิริยะพงศ์ บำรุงกิจ ได้แนะนำถึงการจัดการฟาร์มในช่วงฝนตกชุกและน้ำท่วมขังในพื้นที่ว่า ในช่วงที่ฝนตก รวมถึงในช่วงที่ฝนหยุดตกใหม่ๆ เกษตรกรไม่ควรปล่อยแพะลงแทะเล็มหญ้าและใบไม้ในแปลงหญ้า เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับแพะคือ ถ้าปล่อยให้แพะโดนฝนจะทำให้มีโอกาสเป็นหวัดและเกิดโรคปอดบวมได้ง่าย รวมถึงพื้นดินในแปลงหญ้าที่มีความชื้นสูงจะเป็นที่สะสมของไข่พยาธิต่างๆ ซึ่งจะทำให้แพะเกิดโรคพยาธิได้ง่ายขึ้น ในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังแนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงแพะไว้บนโรงเรือน และตัดหญ้าหรืออาหารหยาบที่มีในพื้นเช่นกระถิน ทางปาล์ม เสริมให้กินก่อนจนกว่าสภาพอากาศจะเข้าสู่ภาวะปกติ พื้นดินแห้งอากาศโปร่งจึงปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงหญ้า
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้สอบถามเพิ่มไปยังนายสุนทร เอื้อทวีวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและผสมเทียมพันธุ์สัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะโดยตรง โดยท่านได้แนะนำให้เน้นเรื่องการจัดการที่ดีเป็นหลัก โดย ควรสำรองอาหารหยาบไว้ให้เพียงพอ ในกรณีที่ไม่สามารถปล่อยแพะลงแทะเล็มเองได้ เพื่อสำรองไว้ให้แพะกิน โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกและมีน้ำท่วมขัง และหมั่นสังเกตพฤติกรรมแพะในฟาร์ม หากมีอาการผิดปกติ เกษตรกรอาจจะใช้ยาปฏิชีวนะช่วยได้บ้าง โดยควรใช้อย่างถูกวิธีและอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือสัตวแพทย์ และควรถ่ายพยาธิให้แพะอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคพยาธิในแพะด้วย
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิริยะพงศ์ บำรุงกิจ. สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2558.