เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เตือนประชาชนในพื้นที่และเขตใกล้เคียง เฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หลัง ตรวจเจอแล้วในพื้นที่

24 กันยายน 2558
5,018
เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองขาม หมู่3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาดว่า สุนัขที่ตัวเองเลี้ยง มีอาการผิดปกติ ซึม ไม่กินอาหาร ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาทำการตรวจเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ผลปรากฎว่า มีสุนัขป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง 1 ตัว จึงการฉีดวัคซีนและกักบริเวณ
เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทาง นายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จึงมีการประกาศแจ้งเตือนไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมด 22 หมู่บ้านในรอบรัศมี 5 กิโลเมตร และมีการจัดการ ตรวจสุนัขและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขทุกตัว เริ่มตั้งแต่ รัศมี 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร นับจากจุดที่พบสุนัขติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกัน มีพื้นที่ดังนี้
พื้นที่บริเวณบ้านหนองขาม หมู่3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางเหนือ จด ป่าดงระแนง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ไปทางใต้ จด บ้านหัวงัว หมู่7 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออก จด ทุ่งนาบ้านเชียงสา หมู่16 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และ ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านขาม หมู่1 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 23 กันยายน 2558
หากพี่น้องประชาชน พบความผิดปกติของสุนัขที่ท่านเลี้ยง เช่น มีอาการซึม ไม่กินอาหาร หรือ น้ำลายฟูมปาก ให้รีบติดต่อแจ้งโดยตรงที่ นายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ที่ หมายเลข 089-843-8176 หรือ รีบติดต่อไปยังปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่านโดยเร็ว

เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดุสิต พุทธเจริญ. ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด. สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2558.