เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำแล้งนากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์กระทบหนัก

17 กันยายน 2558
2,289
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ แต่สำหรับชาวนากุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ต้องงดพื้นที่การเพาะเลี้ยง เนื่องจากในปีนี้เขื่อนลำปาวขาดน้ำที่จะส่งให้นากุ้ง ซึ่งชาวนากุ้งระบุว่าฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังสร้างผลกระทบให้กุ้งก้ามกรามน็อกตายจำนวนมาก
นายสุภี ศรีสวัสดิ์ เกษตรกรบ้านตูมต.บัวบาน เปิดเผยว่า ในปีนี้ถือว่าธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงที่สุด เพราะปัญหาฝนแล้ง อีกทั้งปัญหาการจัดการน้ำที่ไม่ได้วางแผนดีพอตั้งแต่ปี 2557 เขื่อนลำปาวทำการระบายน้ำมากเกินไป เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจึงทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำในการรวมกลุ่มปีนี้ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ลดพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ ซึ่งหากคิดมูลค่าเม็ดเงินเฉลี่ยจะหายไปจากธุรกิจนี้กว่า 20 ล้านบาทวิธีการแก้ไขจึงเป็นการพึ่งพาตนเอง ในส่วนตนก็ได้ทำการเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม ชลประทาน จ.กาฬสินธุ์ แจ้งว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 18 แห่ง เหลือน้ำสะสมเพียง 32 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนลำปาวมีน้ำเหลือใช้เพียง 642 ล้าน ลบ.ม. จึงขอให้ประชาชนลดพื้นที่การเพาะปลูกและเตรียมการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะนี้ด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
น้ำแล้งนากุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์กระทบหนัก". (16-09-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-09-2558,

เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/179134