เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงปลากะพงขาวหวั่น ช่วงฤดูน้ำหลาก ปลาตายบ่อย หน่วยงานประมงชุมพรย้ำ ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

17 กันยายน 2558
2,187
ในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือช่วงฤดูน้ำหลาก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว มักจะประสบกับปัญหาปลาที่เลี้ยงไว้เกิดอาการน๊อคน้ำตาย ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี และในรายที่เลี้ยงไว้ในกระชังแคบๆ จะประสบปัญหาเป็นอย่างมาก
วันที่ 14 กันยายน 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวท่านหนึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมอยู่หลายราย ได้เปิดเผยว่า ในช่วงที่ฝนตกหนักๆ จนน้ำหลากลงบ่อ ปลากะพงขาวที่เลี้ยงไว้มักจะเกิดอาการผิดปกติ โดยมีอาการลอยหัวอยู่เหนือผิวน้ำ บางครั้งก็ตายแบบกะทันหัน ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากปลาปรับสภาพน้ำฝนไม่ทัน เกรงว่าถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ จะทำให้แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว
นางสาวพรพนา เพชรศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ผู้มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลากะพงขาว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ปลากะพงขาวที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ลอยหัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ำและตายในช่วงเวลาต่อมาในขณะที่มีฝนตกน้ำหลากว่า เกิดจากภาวะที่ปลากะพงขาวปรับตัวกับสภาพน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิในบ่อเลี้ยง หรือในกระชัง คุณภาพของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ก๊าซออกซิเจนในน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากภาวะฝนตกน้ำหลากแล้ว ปัญหาที่ควรระวังอย่างยิ่งอีกประการคือปัญหาน้ำจากภายนอกที่จะถ่ายหรือหมุนเวียนเข้ามาภายในบ่อเลี้ยงหรือกระชัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังจะมีความเสี่ยงมากกว่าการเลี้ยงในบ่อกว้างๆ
ในส่วนของแนวทางในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรควรจะเฝ้าระวังเรื่องคุณภาพน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หามาตรการในการควบคุมไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลหลากลงในบ่อเลี้ยงมากเกินไป โดยเฉพาะในรายที่เลี้ยงในกระชัง และควรตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะหมุนเวียนเข้า ออกภายในบ่อเลี้ยง ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร หรือหน่วยงานประมงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเษตรกร

เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรพนา เพชรศรี.สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2558.