เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มาตรการหยุดเรือทำประมงพ่นพิษ สัตว์น้ำลดลง30% คุณภาพต่ำ-กว้านซื้อตุนห้องเย็น

15 กันยายน 2558
2,390
นโยบายสั่งหยุดทำการประมง 5-9 วันต่อเดือน ก่อปัญหาใหม่ ปริมาณสัตว์น้ำทะเลหายจากระบบ 30% ดันราคาขยับขึ้น ชาวประมง แพปลา โรงงานแปรรูปเดือดร้อนหนัก เหตุวัตถุดิบไม่สด คุณภาพต่ำลง สินค้าล้นตลาดเฉพาะช่วงที่เรือจอดพร้อมกัน ผู้ประกอบการแปรรูปแข่งกว้านซื้อกักตุนวัตถุดิบแช่ห้องเย็น
นางสาวิกา ศิริบุญญาวงศ์ ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า หลังจากที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ประกาศให้ชาวประมงหยุดทำการประมงเป็นช่วง ๆ (เรืออวนล้อมหยุดในวันที่ 1-3, 11-13 และ 21-23 รวม 9 วัน ส่วนเรืออวนลากให้หยุดในวันที่ 1-3 และ 11-12 รวม 5 วันของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-พ.ย. 2558) ทำให้กลไกตลาดสัตว์น้ำเปลี่ยนไป เช่น ปริมาณสัตว์น้ำที่เข้าสู่ตลาดไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ประกอบการแย่งกันกว้านซื้อ กักตุนสินค้าช่วงที่เรือประมงจอดเทียบท่า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แต่วัตถุดิบก็มีคุณภาพต่ำลง ไม่สด

ปัจจุบันสหกรณ์ประมงแม่กลอง มีปริมาณสัตว์น้ำเข้าสู่ตลาดเพียง 2-3 ตู้คอนเทนเนอร์/วัน จากเดิมที่เข้ามากสุดถึง 70-100 ตู้คอนเทนเนอร์/วัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด พ่อค้าคนกลาง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออกรายใหญ่ที่มีห้องเย็นเป็นของตัวเอง ไล่กว้านซื้อ แช่แข็ง รองรับการผลิตในอนาคต ส่วนโรงงานแปรรูปรายเล็กที่มีงบประมาณไม่มาก มีโอกาสเสี่ยงมากที่จะขาดแคลนสัตว์ป้อนเข้าสู่ไลน์ผลิต มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะต้องไปเช่าห้องเย็นแช่แข็ง พร้อมกันนี้ยังกระทบแรงงานที่เป็นลูกจ้างรายวันอีกด้วย

"มองว่านโยบายของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้กลไกตลาดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สัตว์เข้าสู่ตลาดไม่สม่ำเสมอ กระทบโรงงานที่ต้องกักตุน ข้อเสียคือวัตถุดิบไม่สด ทำให้คุณภาพสินค้าต่ำลง หากส่งออกจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง ที่สำคัญยังทำให้กำลังซื้อของคนในสมุทรสงครามลดลง เพราะลูกจ้างรายวันถูกเลิกจ้างงานเป็นช่วง ๆ" นางสาวิกากล่าว

ด้านนายอาคม เครือวัลย์ ประธานชมรมแปรรูปอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า วัตถุดิบสัตว์น้ำที่ป้อนเข้าสู่โรงงานเข้ามาเป็นช่วง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมในการสำรองวัตถุดิบ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต รายใหญ่จะได้เปรียบเพราะมีห้องเย็นเป็นของตัวเอง รายเล็กมีความเสี่ยงสูงเพราะสัตว์น้ำจะไม่สด และไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ บางรายเริ่มนำเข้าสัตว์จากเมียนมา แต่มีราคาที่สูงกว่า 40% ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าที่ป้อนให้กับโรงงานขนาดใหญ่ที่ส่งออกได้ เพราะจะกระทบต่อการส่งออก เนื่องจากตลาดยังไม่ขยายตัว และมีผู้ประกอบการหลายรายเริ่มปรับตัว นำกุ้งเลี้ยงมาแปรรูปทดแทนช่วงที่สัตว์น้ำขาดแคลน


คุณภาพต่ำ - ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปอาหารทะเลกำลังเจอปัญหาปริมาณสัตว์น้ำขาดแคลนเป็นช่วง ๆ หลังจากรัฐบาลสั่งห้ามเรือประมงออกจับสัตว์น้ำในวัน-เวลาที่กำหนด ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอและมีคุณภาพต่ำ

ทั้งนี้จากการที่อุตสาหกรรมประมงไทยยังเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้านทำให้ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม2558 มีโรงงานขนาดเล็กที่เป็นสมาชิกชมรมปิดตัวไปแล้วกว่า 100 โรง จากจำนวนทั้งหมด 300 โรงงาน นอกจากนี้ยังพบว่ามีลูกค้าไม่จ่ายชำระค่าสินค้าตามเวลาที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น

ด้านเจ้าของร้านปลาทูสตางค์ จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปลาทูยังมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ต้องจับตาดูในอนาคตว่าจะลดน้อยลงหรือไม่ ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณผู้ประกอบการเริ่มตุนปลาทูแช่แข็งไว้ ขณะนี้ยังยืนยันว่าคุณภาพปลาทูแม่กลองยังสด สะอาด

เจ้าของกิจการโรงน้ำแข็งเจ้ทิ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงน้ำแข็งในจังหวัดสมุทรสาครดีเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะช่วงที่เรือประมงเทียบท่า แต่หากเป็นช่วงที่เรือประมงหยุดก็จะไม่คึกคัก ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งระบบ เช่น แรงงานจะว่างงานในช่วงที่เรือประมงไม่เทียบท่า

ด้านนายโอฬาร อุยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด เปิดเผยว่า นโยบายจัดระเบียบเรือประมงส่งผลกระทบ ทำให้ปริมาณอาหารทะเลในภาพรวมหายไปจากระบบประมาณ 30% และทำให้ราคาสัตว์น้ำขยับขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจากเรือประมงพาณิชย์ที่มีอยู่กว่า 6,000 ลำ ต้องหยุดจับสัตว์น้ำไปประมาณ 3,200 ลำ สามารถออกจับได้ประมาณ 3,000 ลำ เพราะยังไม่สามารถปรับปรุงตามที่กฎหมายกำหนดได้

แหล่งข่าวจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและแช่แข็งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ธุรกิจขณะนี้อยู่ในสภาพประคับประคองหลังจากปริมาณสัตว์น้ำหายไปจากระบบถึง 30-40% โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลแรงงานจำนวนมาก แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายใดหยุดกิจการ ต้องดูไตรมาสที่ 4 จะเห็นภาพชัดเจน

นายสมพงษ์ พ่วงสอาด เจ้าของเรือประมงและแพปลาสมพงษ์ อ.เมือง จ.ชุมพร กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมา กรมประมงยังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขในทางวิชาการเลยว่า มาตรการเหล่านี้ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน จึงไม่อยากให้รัฐบาลเอาใจต่างประเทศมากเกินไป จนลืมคิดถึงชาวประมงไทยที่ทำมาหากินกันมาหลายชั่วอายุคน เรือประมงของต่างประเทศเป็นเรือขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ ในขณะที่เรือประมงของไทยส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดกลางและเล็ก ที่ออกทำประมงได้ไม่เกิน 20 ไมล์ทะเลเท่านั้น หากเอามาตรฐานการทำประมงในต่างประเทศมาเป็นตัวกำหนดการทำประมงในเมืองไทย จึงเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "มาตรการหยุดเรือทำประมงพ่นพิษ สัตว์น้ำลดลง30% คุณภาพต่ำ-กว้านซื้อตุนห้องเย็น.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441791610