เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รง.ปลาป่นเมืองคอน โอด! ปลาเล็กขาดตลาด กระทบถึงอาหารสัตว์

11 กันยายน 2558
3,521
โรงงานปลาป่นนครศรีธรรมราช โอด ปลาเล็กขาดตลาด หลังเข้าฤดูมรสุม บวกกับ คสช. สั่งตั้งศูนย์แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย กำหนดช่วงจับปลา ทำขาดแคลนวัตถุดิบ กระทบผลิตอาหารสัตว์
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 บรรดาโรงงานปลาป่นใน จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ได้ส่งพนักงานและคนงานพร้อมรถบรรทุก ตระเวนออกรับซื้อปลาขนาดเล็ก เศษปลา จากแพปลา ท่าเรือ หมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งอ่าวไทย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น แต่ปรากฏว่า ในพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.ท่าศาลา และ อ.สิชล หาซื้อปลาขนาดเล็ก เศษปลา หรือหัวปลาเหลือ ได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการผลิตของโรงงานปลาป่นริมฝั่งอ่าวไทย

นายจำนง ก่อแพร้ว อายุ 39 ปี พนักงานของโรงงานปลาป่นใน จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายปี หรือแทบจะตลอดมา ที่เรือประมง ชาวประมง จะนำปลาขนาดเล็ก เศษปลา หัวปลาเหลือ หัวปลาที่หัก หรือหลุด ไปส่งขายให้กับโรงงานปลาป่นถึงโรงงาน เนื่องจากสามารถหาปลาเล็ก ๆ ได้เป็นจำนวนมาก และโรงงานจะเป็นฝ่ายกำหนดราคา และชาวประมงจะถูกกดราคากันถ้วนหน้า แต่หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยหัวหน้า คสช. มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และมีการกำหนดให้เรือประมงต้องจดทะเบียน ขออาชญาบัตร ทำให้เรือประมงพาณิชย์จำนวนมากต้องหยุดทำประมง ประกอบกับมรสุมในอ่าวไทย ปัญหาคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวประมงต้องหยุดการจับปลาเป็นช่วง ๆ ล่าสุด กำหนดเวลาให้หยุดจับปลาเป็นระยะ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำของภาครัฐ ทำให้เรือประมงที่เหลือทำประมงอยู่ในเวลานี้ และส่วนใหญ่จะเป็นอวนล้อมตาห่าง จับปลาหรือจับสัตว์น้ำขนาดใหญ่ได้มาก แต่แทบจะไม่มีปลาตัวเล็ก ๆ ติดมา

ทั้งนี้ ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับโรงงานปลาป่น เนื่องจากป็นโรงงานตั้งต้นของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะป้อนปลาป่น อันถือเป็นโปรตีนสำคัญของอาหารสัตว์สำเร็จรูป ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยในขณะนี้.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "รง.ปลาป่นเมืองคอน โอด! ปลาเล็กขาดตลาด กระทบถึงอาหารสัตว์.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/523641